Styret i Ål Venstre

Styret i Ål Venstre består av:

Vara: 1. Thorleiv Sire 2. Anne Kjersti Frøyen 3. Edvin Ræstad

Har du saker du ønsker å drøfte, eller har lyst å engasjere deg i Venstre er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med ein av oss.