Farsund Venstre har avholdt årsmøte og valgt styre

Anita Vestøl fortsetter som leder og øvrige styremedlemmer er Inger Arctander, Harald Schuitema, Beate Johnsen og Hanne Haaland med Irene Østtorp som revisor.

– Jeg er svært fornøyd og føler vi har fått et topp styre proppet med kompetanse og entusiasme. Farsund Venstre brenner for et liberalt samfunn. I tiden fremover vil vi jobbe for at kommunen lever opp til sin ambisjon om å bli Agders ledende kommune på naturforvaltning og gjerne strekker seg litt til. Naturens egenverdi må ikke ofres i jakten på kortsiktige løsninger. Bærekraftmålene skal legges til grunn på alle nivåer. Pandemien er forhåpentligvis på hell og vi går inn i en mer normal hverdag. Men nedstenging av skole og fritidstilbud har hatt store konsekvenser for barn og unge. Farsund Venstre er nå opptatt av at kommunen snarest får på plass en «exit pandemi strategi» for å styrke det psykososiale miljøet til barn og unge. Dette må skje snarest for å forhindre langsiktige traumer og ivareta barnas helse.

Anita Vestøl

Leder av Farsund Venstre