Svendsen burde sagt unnskyld

Ordførerens svar på Thomas Jacobssons interpellasjon, og hennes svar i intervjuet er problematisk på flere måter.

Kommunestyret behandlet Thomas Jacobssons interpellasjon om at Hege Grostad ble tvunget til en rustest fordi hun var gravid og kommunen mente at det var en risiko for at hun ruset seg til skade for fosteret. I interpellasjonen tok Thomas Jacobsen opp det prinsipielle ved at vedtaket om rustest delvis var begrunnet med Hege Grostads synspunkter på ruspolitikken i Norge, som hun har gitt uttrykk for bl.a i sosiale media.

Hege ble rustestet mot sin vilje – nå skal spesialenheten se på saken

Ordføreren ga i sitt svar en beskrivelse av prosessen, men ingen unnskyldning for vedtaket. I EUBs artikkel om kommunestyrets debatt er både Thomas Jacobsson, ordfører Hege Svendsen og Hege Grostad intervjuet. Ordførerens svar på Thomas Jacobssons interpellasjon, og hennes svar i intervjuet er problematisk på flere måter.

Som folkevalgt har du to roller som du må avveie og balansere. Den ene er arbeidsgiverrollen og den andre er ombudsrollen. Som arbeidsgiver skal du ivareta og beskytte de du er arbeidsgiver for. I kommunepolitikken betyr dette kommunens ansatte. Dette innebærer at du i utgangspunktet skal være forsiktig med å kritisere kommunens ansatte offentlig. Ombudsrollen innebærer på den annen side å være ombud for kommunens innbyggere. I denne saken har ordfører valgt den ene grøfta ved utelukkende ta hensyn til kommunens ansatte og helt se bort fra ombudsrollen.

Til EUB uttaler ordfører at politikerne ikke skal behandle slike enkeltsaker som en domstol. Samtidig sier hun at vilkårene for vedtaket om tvang var oppfylt. Opptrer ikke da ordfører nettopp som dommer i denne konkrete saken?

Det ordføreren (og resten av kommunestyret) velger å ikke forholde seg til, er den prinsipielle siden av saken: Vedtaket om tvangstesting er formulert med en klar henvisning til Hege Grostads politiske synspunkter. Dette er et anslag mot hennes ytringsfrihet. Dessverre er det antakelig rett, slik Hege Grostad selv gir uttrykk for, at dette gjelder flere enn henne, og at det derfor er et større inngrep i ytringsfriheten enn denne enkeltsaken. Det ville derfor vært både nødvendig og riktig å be om unnskyldning for at vedtaket er begrunnet med et angrep på hennes ytringsfrihet.

Det burde ordføreren gjort.

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre

(Innlegget stod i EUB, på nett 16.02 2022)