Kvinnedagen 8.mars 2022

Marita K. Sollien
Marita K. Sollien

Av leder i Åsnes Venstre, Marita K. Sollien

Vær et medmenneske!

Gratulerer så mye med kvinnedagen 2022!

Venstre er et sosialliberalt parti og presenterer den liberale idetradisjonen i norsk politikk. Vi kjemper for et samfunn der alle kan delta, uansett.

Venstre er bygget opp på 10 liberale prinsipper, det første prinsippet handler om Frihet, der Venstres mål er enkeltmenneskets frihet. Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av alder, kjønn. Tro, livssyn, livssituasjon og bakgrunn. Venstre ønsker et samfunn der frie mennesker kan leve i felleskap og respekt for hverandre.

Med dette i tankene, er vi vitner til en uvirkelig krig sørvest i Europa. Og denne tiden som vi er inne i nå, viser at vi ikke kan ta noe av de rettighetene og den friheten vi har opparbeidet oss igjennom tidene, for gitt! Krigen som utspiller seg i Ukraina, er en trussel for de Europeiske verdiene og demokratiet. Denne krigen har blitt til en særdeles humanitærkatastrofe. Men på denne dagen vil jeg spesielt trekke fram usikkerheten som kvinner og barn er blitt utsatte for. Vi skriver i dag 8.mars. 2022, og jeg hadde aldri tenkt tanken på at dette 8.mars innlegget, kunne komme til å handle om krig, en krig som utspilles av et naboland.

Vi ser fortsatt den mer tradisjonelle krigføringen, der mennene tar til våpnene og er med i front, for å kjempe for sitt land.

Men samtidig ser vi at det er mange kvinner som er med og kjemper for sitt land, både på tradisjonell krigføringsmåte, men også på andre måter som IKT, produksjon av våpen og sanitær. Det er også viktig at barna som er en del av denne situasjonen er trygge, og blir godt ivaretatt. Denne rollen ser vi at mor ivaretar i større grad.

Som en konsekvens av krigen, er over en million mennesker på flukt i fra Ukraina. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe ukrainerne, som hovedsakelig består av kvinner og barn.

Her hjemme, sammen med resten av verden har vi slitt oss igjennom en to år lang pandemi, som vi forhåpentligvis kan se en ende på nå.

I denne pandemiperioden, har mange av våre helsearbeidere stått på i tide og utide. Flesteparten av denne yrkesgruppen består av kvinner!

En annen yrkesgruppe som har vært høyt utsatt, og som har måtte arbeide under vanskelige forhold, er de som arbeider med barn og unge, i barnehage og på skoler. Flesteparten av denne yrkesgruppen, er kvinner!

Fortsatte er det sånn at ingen av disse yrkene er spesielt godt betalte yrker. I tillegg inneholder disse yrkene for mange små deltidsstillinger. Dette MÅ vi fortsatt arbeide med her hjemme, både nasjonalt og kommunalt.

Vi kan også se at utenforskapet vokser som en konsekvens av denne pandemien. Hva kan vi gjøre, og hva kan vi bidra med for å forhindre at dette vokser mer. Her i Åsnes arbeides det målrettet med å hindre utenforskap, noe vi har gjort i flere år. Åsnes Venstre har arbeidet målrettet med dette, og vunnet frem flere konkrete saker, for å nettopp forhindre utenforskap. Men veien er fortsatt lang, å det er fortsatt mye som vi må arbeide frem.

 

Vi må selv i 2022 fortsette arbeidet med å arbeide for likestilling og likeverd. Demokrati og frihet!