Uttalelse: Alle har rett til en verdig død

foto: Getty Images

Under helgens fylkesårsmøte vedtok Rogaland Venstre søndag 13.mars en uttalelse om at alle har rett til en verdig død.

Noen mennesker lever sine siste dager med store smerter og uhelbredelig sykdom. Disse bør få en rett til å avslutte livet sitt på den måten de opplever som verdig.

Samtidig er det viktig å ha et tydelig lovverk for hvem som får tilbud om å benytte seg av ordningen, for å forhindre at den ikke misbrukes. Helsepersonell skal ikke kunne pålegges å utføre eutanasi.

I Nederland, Italia, Tyskland, Belgia, Luxemburg, Sveits, Østerrike, Australia, noen delstater i USA og Canada er dødshjelp legalisert innenfor visse rammer. I Norge har gjentatt meningsmålinger vist et klart flertall i befolkningen for å tillate eutanasi.

For et liberalt parti må den enkelte borgers rett til å selv bestemme over sitt eget liv – og død – være det avgjørende argument. Eutanasi vil bety at døende kan slippe unødvendig lidelse og få en human og menneskeverdig livsavslutning.