Uttalelse: Vi har en psykisk helsekrise og vi må gjøre noe nå

Foto: colourbox.com

Under helgens fylkesårsmøte vedtok Rogaland Venstre søndag 13.mars en uttalelse om psykisk helsekrise, og hva vi må gjøre nå.

De siste to årenes pandemi og den nye spente verdenssituasjonen har skapt en ny bølge av utfordringer knyttet til psykisk helse. Rogaland Venstre ønsker derfor en markant styrking av tilbud innenfor psykisk helsevern. Skoler og psykisk helsevern melder om stor økning i spesielt blant unge som sliter med sin psykiske helse. Flere sliter med selvmordstanker, alvorlig spiseforstyrrelser og psykoseproblematikk. Aldri før har så mange vært innlagt med spiseforstyrrelse. Dette er en varslet krise og nå må vi gjøre noe. Vi må lage en beredskapsplan slik vi gjorde med pandemien som var en fysisk helsekrise.

I løpet av de siste 20 årene har en bygget ned antall sengeplasser innen psykisk helsevern. Målet er at du skal kunne bo hjemme og helsehjelp lokalt, via kommunen og distriktspsykiatriske sentra. Ventetiden for psykisk helsehjelp er lang og vi ser også mangel på psykologer i flere kommuner. Det trengs flere psykologer for å sikre at de som ønsker hjelp får hjelp så raskt som mulig.

Innen psykisk helsevern er en del av sengeplassene gjort om til såkalte brukerstyrte sengeplasser, der pasienter som har behov for trygge rammer og oppfølging kan legge seg inn selv.

I kommunen skal den enkelt ha oppfølging i egen bolig. Og mange får dette. Men mange med psykiske lidelser mangler bo-evne, de klarer ikke å bo i egen bolig, og dette resulterer i uverdige boforhold og forverret sykdomsutviklingen.

Noen vil rett og slett ikke ta imot hjelp, de ønsker ikke hjelp hverken fra kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Og dette kan fører til at de i tillegg til psykisk lidelse blir underernært og utvikling av somatiske sykdommer oppdages for sent. I dag er levealder for mennesker med psykisk sykdom betydelig kortere enn for mennesker med somatisk sykdom.

Rogaland Venstre ønsker en gjennomgang av dagens lovverk knyttet til tvangsbehandling /tvangstiltak for å sikre at mennesker med psykiske lidelser får den behandling og oppfølging de trenger for å leve verdige liv og sikre god oppfølging i egen bolig.

Derfor vil Rogaland Venstre:

  • Lage en nasjonal beredskapsplan som øker kompetansen, sengeplasser og behandlere i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Foreta en gjennomgang av dagens lovverk knyttet til tvangsbehandling/tvangstiltak innenfor psykisk helsevern
  • Sikre at alle som har vært under tvangsbehandling/tvangstiltak sikres en god oppfølging i etterkant for å minimere negative konsekvenser.
  • Sikre at mennesker med psykiske lidelser får den behandlingen og oppfølgingen de trenger for å leve verdige liv.
  • Sikre at mennesker med psykisk lidelse får god oppfølging i egen bolig.
  • Opprette flere studieplasser innen profesjonsstudium i Psykologi