Eksportenheten som rotes bort

Pål Farstad, medlem fylkesutvalget i Møre og Romsdal, Sponland Foto

-Det er ubegripelig at næringsminister Vestre og regjeringen stanser oppbyggingen av eksportstrategirådet i Møre og Romsdal, skriver Pål Farstad. Han reagerer sterkt på næringsminister (Ap) sin håndtering av saken, og likeså av Klinge (Sp) sin holdning til å bytte bort det planlagte Eksportstrategirådet mot arbeidsplasser i Innovasjon Norge

EKSPORTENHETEN SOM ROTES BORT

Det er ubegripelig at næringsminister Vestre og regjeringen stanser oppbyggingen av eksportstrategirådet i Møre og Romsdal. Som om det ikke er nok, argumenterer stortingsrepresentant Klinge for at det er fornuftig i bytte mot 10-12 stillinger til Innovasjon Norge her i fylket! Det er en særs skuffende holdning.

Her hadde Møre og Romsdal og norsk eksport en enestående sjanse til å bygge opp en eksportrettet enhet, som i nært samarbeid med det eksportrettede næringslivet i regionen, kunne gitt et virkelig løft for eksportfylket Møre og Romsdal. En slik enhet ville trukket til seg viktig kompetanse for regionen, og blitt noe langt større enn de ekstra stillingene som nå er øremerket Innovasjon Norge. Det er bra med de ekstra ressursene, men det kan på ingen måte måle seg med etablering av eksportstrategirådet. Det er to vidt forskjellige satsinger. At representanter fra regjeringspartiene forsvarer å flytte eksportstrategirådet FRA Møre og Romsdal TIL Oslo er uforståelig når vi som fylkespolitikere gjør alt vi kan for etablering av nye statlige enheter i fylket.

Sammen med bl.a. fylkesordfører Torve, jobbet jeg intenst for at eksportstrategirådet skulle bli etablert i Møre og Romsdal. Blant annet gjennom møte med daværende næringsminister Iselin Nybø. Nybø var framsynt og plasserte eksportstrategirådet i Ålesund. Hun og vi andre som var involvert så naturligvis det enorme løftet en slik etablering vil gi Møre og Romsdal og norsk eksport.

Jeg håper representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Møre og Romsdal nå tar tak og bidrar til at eksportstrategirådet bygges opp i Møre og Romsdal i tråd med beslutningen til næringsminister Nybø og den forrige regjeringen.

Pål Farstad (V)
Fylkestinget og fylkesutvalget