Programkomite for fylkestingsvalg 2023 nedsatt

Illustrasjon, Møre og Romsdal Venstre

Nå er programkomiteen satt ned som skal lede prosessen frem til Venstre sitt program til fylkestingsvalget 2023. Styret i Møre og Romsdal gjorde vedtak i møtet 5.4.22. Komiteen har fem medlemmer og fire varamedlemmer, og skal ledes av Frode Heimen. Vi ser frem til en prosess som engasjerer medlemmer og velgere.

Som medlemmer i Programkomite for fylkestingsprogram 2023-2027 er valgt:

Leder: Frode Heimen, Molde
Medlem: Monika Rishaug, Aukra
Medlem: Asgeir Bahre Hansen, Kristiansund
Medlem: Lena Landsverk Sande, Vanylven
Medlem: Jack Blindheim, Ålesund

Varamedlem: N N, Averøy
Varamedlem: Ingeborg Fagerlie Johannessen, Kristiansund
Varamedlem: Are Folkestad, Ørsta
Varamedlem: Carola Herrmann, Sykkylven

Medlem sideorganisasjon UV: har ingen organisasjon ft
Medlem sideorganisasjon VK: har ingen organisasjon i fylket ft

Fylkesstyret ber programkomiteen legger frem framdriftsplan til neste styremøte i Møre og Romsdal Venstre.
Fylkesstyret fungerer som referansegruppe for programkomiteen.