Programkomitéen for Asker Venstre er i gang

Elisabeth Holter-Schøyen er leder for programkomitéen i Asker Venstre, foto: Bente Elmung, RHA

Hva skal Asker Venstre gjøre for å sikre at byen vår blir enda bedre? Hvordan skal Asker Venstre klare å påvirke skolene, næringslivet, velferdstilbudet eller kollektivtilbudet for at dette blir endra bedre i kommunen?

Har du tanker om hvordan Asker Venstre skal kunne påvirke hva kommunen kan bidra med for å hindre det livstruende klimasammenbruddet og den økologiske krisen som verden nå står i? Hvordan skal vi klare å redde Oslofjorden fra total kollaps?

Programkomiteen vil høre fra deg! Send dine innspill her!

Medlemmer i programkomitéen for Asker Venstre:

Elisabeth Holter-Schøyen (leder). E-post: [email protected] , mob: 900 61 171

Ingvild Vevatne, Asker Venstre seniorgruppe

Tobias Waage Bremnes, Asker og Bærum Unge Venstre

Alida Ravndal, Asker og Bærum Unge Venstre

Gro Buttingsrud

Ivar Knai

Annemarie Tandberg Abeler

Christian Skrede

Christian Steenfeldt-Foss

Christian Dyresen

 

Framdriftsplan:

 1. Innen 1. april 2022 skal programkomiteen fremlegge diskusjons-notater på større/viktige saker som man vet kommer opp i neste valgperiode og hvor det kan tenkes å være intern uenighet i eller saker som kan være problematiske å ta standpunkt til.
 2. Innen 15. april 2022: Programkomiteen konstitueres, vedtar fremdriftsplan og fordeler oppgaver.
 3. Innen 1. mai 2022: Alle medlemmer inviteres til å komme med innspill og forslag til programmet.
 4. Innen 1. juni 2022: Frist for å sende inn innspill og forslag til programkomiteen før utarbeidelse av diskusjonsnotater.
 5. Innen 1. juli 2022: Programkomiteens diskusjonsnotater skal foreligge og sendes ut til behandling i organisasjonen.
 6. Innen 25. august 2022: Frist for å sende inn merknader/innspill til diskusjonsnotatene.
 7. Innen 5. september 2022 skal programkomiteen fremlegge sitt 1. utkast.
 8. Innen 15. oktober 2022: Frist for å sende inn endringsforslag til utkast 1.
 9. Innen 15. november 2022 skal programkomiteen fremlegge sitt 2. utkast. Utkast 2 sendes så ut til behandling i organisasjonen. Med dette avsluttes programkomiteens arbeid.
 10. Lokallaget bør i løpet av ukene 47 – 48 (17. november – 1. desember) avholde medlemsmøter hvor man behandler programutkast nr 2.
 11. Innen 1. desember 2022: Frist for innsending av endringsforslag til utkast 2.
 12. Innen 15. desember 2022: Lokallaget behandler de innkomne forslagene til programkomiteens utkast 2, i alle tilfeller innen en slik tid at innstillingen sendes ut med årsmøtepapirene.
 13. Programmet skal vedtas på årsmøtet i januar 2023.