Så gjør vi så når vi anlegger en grøntstruktur

BEFARING: Fire gule jakker fra kommunen og entrepenøren lyste opp i Jessheimmarka i dag. To Venstrepolitikere og en innleid biolog lette etter lyspunkter i planene deres., Ullensaker Venstre

Hvorfor skulle ikke en vanlig, livsfrisk og innholdsrik norsk skau kunne gjøre jobben?

I juni 2015 ble kommunedelplan Jessheim sørøst vedtatt – mot Venstres stemmer. Konsekvensene av dette vedtaket er den pågående raseringen av Jessheimmarka og bygging av mer enn 2.500 boliger – noe som angivelig var nødvendig for å få bygget omkjøringsvegen mellom Skogmo og E6 tvers gjennom marka. Venstres forslag om å jobbe for å finansiere veien på vanlig måte ble også kontant avfeid.

Siden den gang har delområde etter delområde blitt politisk behandlet, og vi har stemt imot samtlige.

Myr som friområde?

I mars i fjor kom så turen til detaljregulering av grøntområdet innimellom blokker og rekkehus. Grøntområdet omfatter snedig nok Langmyra. Myra har stor naturverdi og den er viktig for vannhåndteringen og som karbonlager, men som friområde sier det seg selv at verdien er minimal. Men siden den selvsagt heller ikke egner seg til boligbygging ble den altså “grøntstruktur”. Vi i Venstre stemte imot denne reguleringsplanen også.

Flatehogd

I løpet av de siste årene har store deler av skogen i området flatehogd. Dermed rykker nå landskapsarkitektene og entrepenørene inn for å utforme og anlegge grøntstrukturen, inkludert tursti og lysløype. Lysløypa skal forøvrig krysse Langmyra på en enorm voll som vil dele den lange smale myra på tvers “på en hensynsfull måte”…

DET VAR EN GANG EN SKOG: Allergotskogen er flathogd, nå gjelder det å berge det som er igjen av naturverdier i området. Stein V. Leidal har nettopp påvist tre eiker.

Befaring, please?

Siden vi både har tro på å snakke sammen, og vi har bekymret oss for blant annet noen småeiker, en rødlistet sopp og ikke minst for hvordan Langmyra vil klare en extreme makeover fra sølle norsk blautmyr til grøntstruktur, tok vi kontakt med kommunens innleide byggherre-konsulent og spurte om vi kunne treffes, helst i skogen, og ta en prat?

Det kunne vi, og i dag ble treffet gjennomført. Byggherre-konsulenten, kommunens prosjektleder, entrepenørens prosjektleder med entourage og biologen som har kartlegt naturverdiene i området tok alle turen. De fikk høre om både Jessheimmarka-historikk og bekymringene våre for at naturen forsvinner i rasende fart rundt Jessheim fra våre utsendte Leidal og Merkesdal. På sin side informerte de gulkledte om både landskaps- og skjøtselsplaner, og både grunneier-forhold og lovverk ble diskutert. En plan for hvordan de tre små eikene skal klare seg unna både ryddesager og gravemaskiner unna ble gledelig nok skissert.

Neppe vedtatt i dag

Kommunestyrerepresentant Thorbjørn Merkesdal poengterte at viljen til å prioritere natur er en helt annen i dagens kommunestyre enn hva den var i 2015. Han viste også til ordførerens svært positive svar på hans spørsmål i kommunestyret etter den famøse fellingen av to store eiker i Skogvegen vinteren -21. “De gulkledte” ble til slutt oppfordret til å strekke seg litt ekstra for å gi grøntdraget et mest mulig naturlig preg – parkliknende områder finnes det nok av, mente vi.

Vi vil følge opp og ikke minst studere den kommende landskapsplanen nøye når den legges fram.