Miljøpris til fugleentusiaster

MiljøprisVinnere
Eigersund Venstre sin leder, Gunnar Kvassheim (til venstre) overrakte miljøprisen til Ivar Sleveland og John Grønning., Gunnar Kvassheim

Eigersund Venstre sin miljøpris for 2022 er tildelt Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag, som i mange år har engasjert seg i en en rekke naturvernsaker.

  • Den omfattende ringmerkingen og tellingen av fugler som lokallagets medlemmer står for er avgjørende for god kartlegging av fuglelivet i regionen. Foreningen får fram viktige sammenhenger det må tas hensyn til når det fattes vedtak som innebærer inngrep i naturen, sier Gunnar Kvassheim, lederen i Eigersund Venstre når han begrunner pristildelingen.

Norsk Ornitologisk Forening, Dalane lokallag sprer på ulike måter informasjon om fugler og fuglelivet. Slik medvirker foreningen til at flere blir glad i naturen og ser betydningen av å ta vare på den.

Miljøprisen ble overrakt til Ivar Sleveland og John Grønning, henholdsvis leder og styremedlem i Norsk Ornitologisk Forening, Dalane Lokallag. Overrekkelsen fant sted i den mektige eikeskogen på Tengs, et av mange steder hvor det foregår ringmerking av fugl.

  • Det er stor stas å få denne prisen. Den er en anerkjennelse av det arbeidet foreningens medlemmer har drevet i mange år, sa Ivar Sleveland da han takket for prisen.

Sleveland har vært lokallaget leder helt siden det ble startet i 1986.

Pristildelingen skjer i tilknytning til Verdens miljødag 5. juni. I år er det 50 år siden dagen ble etablert av FN.

Eigersund Venstre har delt ut miljøpris i en årrekke. I fjor gikk prisen til Erling Svensen for hans arbeid for å ta vare på det marine miljø.