Alle barn fortjener en kvalifisert lærer

Alle barn fortjener en kvalifisert lærer. Alle lærere må derfor ha lærerutdanning.
I tillegg må skolene ha nok sosialfaglige medarbeidere og øvrige ressurser som både sikrer barn med spesielle behov den faglige oppfølgingen de trenger, og som gjør at lærerne kan få gjøre det de er best på, nemlig å være lærere.
Det skriver våre folk Herman Ekle Lund og Linda Kristin Jakobsen som tilsvar til de svært umusikalske uttalelsene til Kommunenes sentralforbund KS i denne saken.