-Fylkeskommunen på sitt beste

Gledelig vedtak i Utdannings- og kompetanseutvalget i Møre og Romsdal som i sitt møte 2.juni gjør en ytterligere satsing på Campus Kristiansund gjennom nye prosjektstillinger. Flertallet ble sikret med sju mot fire på dette punktet når saken nå skal videre til fylkesutvalget og fylkestinget senere i juni. Vår fylkestingsrepresentant Pål Farstad har publisert et leserbrev i Tidens Krav som gjengis her

Pål Farstad (V), medlem Utdannings- og kompetanseutvalget, fylkestingsrepresentant

Utdannings- og kompetanseutvalget i Møre og Romsdal har i møte 2. juni gjort vedtak om en ytterligere satsing på Campus Kristiansund gjennom nye prosjektstillinger. Campus Kristiansund har vært, er, og vil være en hjertesak for Venstre og undertegnede. Derfor er det særdeles viktig for oss å få på plass prosjektstillinger som kan jobbe for nye, unike og bærekraftige utdanninger innen campus åpner i 2024, slik det ble presentert fra fylkesadministrasjonen. Likeledes at det blir etablert en 3-årig prosjektstilling i fagskolen Møre og Romsdal med oppdrag å bygge et system for å bli godkjent for fagområdeakkreditering i prosjektperioden. En slik jobb er viktig for fagskolen på Campus Kristiansund.

Mye å hente
Alle krefter som er opptatt av å skape et framtidsrettet innhold i Campus Kristiansund må engasjere seg. I debatten i Utdannings- og kompetanseutvalget tok jeg bl.a. til orde for at helseinnovasjon og helselogistikk må bli en viktig del av tilbudet ved Campus Kristiansund. Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund bør være en god samarbeidspart i dette arbeidet.
Kompetanse og næring er nå én enhet i fylkesadministrasjonen. Denne saken om Campus Kristiansund viser fylkeskommunen på sitt beste som regional utviklingsaktør, og viser at det er mye å hente på å se nærings- og kompetansefeltet i sammenheng.

Skår i gleden
Et skår i gleden er det at fire politikere i Utdannings- og kompetanseutvalget valgte å gå imot at det fra 2023 blir innarbeidet 6 mill kroner hvert år i økonomiplan 2023-25. Det beste hadde vært enstemmighet, men flertallet ble sikret med sju mot fire på dette punktet når saken nå skal videre til fylkesutvalget og fylkestinget senere i juni. Jeg forventer at det blir flertall for de 6 mill kronene også etter fylkestingets sluttbehandling.

https://www.tk.no/fylkeskommunen-pa-sitt-beste/o/5-51-1156784