Bidra til nominasjonsprosessen i Venstre

Kristiansand Venstre står foran en spennende nominasjonsprosess. Tidsplanen for det videre arbeidet er som følger:

Dato (siste frist)

Aktivitet

1. juni

Ny frist for innspill fra medlemmer

15. juni

Liste over alle kandidater som har sagt ja til å stille går ut til alle medlemmer i uprioritert rekkefølge (alfabetisk). Medlemmene blir spurt om å rangere kandidatene.

1. juli

Frist for tilbakemelding fra medlemmene på rangering av kandidater

1. oktober

Nominasjonskomiteen offentliggjør sin innstilling

15. november

Innkalling til nominasjonsmøte sendes ut til medlemmene senest 14 dager i forkant av møtet.

1. desember

Nominasjonsmøtet avholdes innen 1. desember

Vennlig hilsen nominasjonskomiteen.

Innspill sendes til [email protected]