Leder av Familie-og kulturkomiteen fikk orientering om “Normoria”

Stortingsrepresentant Grunde Almeland og fylkesleder Ragnhild Helseth, Foto: Venstre

– Det er mange prosjekt som opplever økte kostnader. Jeg forventer at kulturministeren finner gode løsninger som ikke legger viktige prosjekter som dette på is. For Venstre er det prioritert at Normoria bygges og fylles med kultur. Det sier leder av Familie- og kulturkomiteen Grunde Almeland i møtet med Ragnhild Helseth. De to hadde et møte om “Normoria” da det var landsstyremøte på Hamar sist helg, der Almeland fikk oppdatert status om framdrift.

Leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Grunde Almeland (V), fikk en grundig orientering om status for «Normoria» om behovet for tilleggsbevilgning som er påløpt prosjektet grunnet lønns- og prisstigning, særlig på grunn av økte byggevarepriser. Det var Ragnhild Helseth som møtte Almeland under Venstre sitt landsstyremøte som ble holdt på Hamar i helga.

 

Almeland kjenner godt til planene for kulturhuset i Kristiansund som skal romme opera og museum og de kommunale institusjonene kulturskole og bibliotek. Som tidligere statssekretær da Venstre satt i regjeringen, var Almeland med å sikre bevilgningene til opera- og kulturhus som kom i 2019 da Trine Skei Grande var kulturminister.

– Dette var et svært viktig prosjekt for Venstre i regjering. Nå må vi sørge for at Normoria blir realisert.

– Det er mange prosjekt som opplever økte kostnader. Jeg forventer at kulturministeren finner gode løsninger som ikke legger viktige prosjekter som dette på is. For Venstre er det prioritert at Normoria bygges og fylles med kultur. Det sier leder av Familie- og kulturkomiteen Grunde Almeland i møtet.

 

Helseth orienterte ham også om at reguleringsplana for «Normoria» blir behandlet til uka, og at sak om utvidet finansiering kommer opp i bystyrets i Kristiansund møte kommende torsdag, videre at fylkestinget skal behandle tilsvarende sak. Både Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Saken publisert på tk.no 12.06.22, da under overskrift m fastlegekrisen, men god redaksjonell tekst fra tk om alle sakene vi tok opp på landsstyremøtet, det som angår “Normoria” er lengre nede i artikkelen.tk.no 12.06.22 oppslag både om fastlegekrise, yrkesfag og møte om Normoria på landsstyremøtet i Venstre