Bystyret med viktige saker om brannstasjon og Normoria

Ingeborg Fagerlie Johannessen, Ragnhild Helseth og Asgeir Bahre Hansen, Foto: Kristiansund Venstre

Store og viktige saker sto i kø da bystyret møttes 16.juni. Sakslista var lang og Venstre engasjert i de aller fleste, om enn ny brannstasjon og Normoria særlig fikk opp temperaturen. Bystyregruppa var tilstede med tre Venstrerepresentanter, da vi trengte en vara pga habilitetsvurdering. En fin erfaring å være tre. Det gir motivasjon frem til neste bystyreperiode. Etter valget i 2023 må Venstre få inn tre på fast plass!

Sak 42/22 Ny brannstasjon
Ny brannstasjon var første sak bystyret behandlet torsdag. Asgeir Bahre Hansen gjorde en kjempestor innsats med sine innlegg og fikk gjennomslag for utsettelsesforslag han fremmet på vegne av Venstre. Utsettelsen ble begrunnet i at vi savnet en redegjørelse for hvorfor det er blitt økte kostnader på 90 millioner kroner. Hvor ligger kostnadsøkningen, var spørsmålet.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt i bystyret sammen med et tilleggsforslag fra Arbeiderpartietom om at det blir gjort en vurdering av hvordan vi eventuelt kan åpne for bygging av brannstasjon på andre tomter for tidligere definerte områder. Alle Senterpartiets representanter pluss en fra Høyre stemte imot.

Utsatte ny brannstasjon tk.no 16.06.22

Sak 43/22 Normoria – utvidet finansiering

Her handlet det om behov for utvidet finansiering for vårt nye kulturhus, da på grunn av økt lønns- og prisvekst. Både Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune garanterer finansiering etter at kostnad for å bygge Normoria har økt.I denne saken var det gjort godt rede for hvorfor kostnadsrammen nå er blitt totalt 825 millioner kroner, hvorav Kristiansund sin andel blir på 480,5 millioner kroner. For Kristiansund sin del innebærer det en økning på 90 millioner kroner.

Utvidet finansiering ble vedtatt mot MDG sine to stemmer. Ragnhild Helseth holdt et meget engasjert andre gangs innlegg etter at MDG hadde lagt fram sitt syn.

Fylkesutvalget har innstilt på å garantere for utvidet finansiering sin andel, og forventes å stadfeste det i fylkestinget.

Staten har i utgangspunktet sagt at bevilgningen på 150 millioner kroner til henholdsvis museum og opera- og kulturhus står fast. Men både de to nåværende regjeringspartiene og Venstre jobber allerede for om mulig å få inn en tilleggsbevilgning i nasjonalbudsjettet for 2023.

Veldig kjekt å ha med Ingeborg Fagerlie Johannesen som vara denne gang i den for Venstre store og viktige saken for realisering Normoria, vårt nye kulturhus for opera, museum, bibliotek og kulturskole. Asgeir Bahre Hansen ble vurdert inhabil i sak om Normoria da han har møtt som vara i styret for OMKK Eiendom AS, eiendomsselskapet til Normoria.

Nye 90 millioner til Normoria tk.no 16.06.22

Ingeborg og Ragnhild i bystyret under behandling av sak om Normoria 16.06.22

Bystyret 16.06.22
Asgeir Bahre Hansen på talerstolen