Kulturminner og kulturmiljø

Hvit benk i gammel hage, Foto: R.Helseth

Pål Farstad slår et slag for bevaring av kulturminner. -Venstre ønsker å bevare flere kulturminner og kulturmiljø og mener vi må kompensere kulturminneeierne. Vedlikehold av kulturminner og -miljø er kostbart, og Venstre ser behov for å forsterke støtteordninger til vedlikehold, uttaler han i et leserbrev.

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Venstre ønsker å bevare flere kulturminner og kulturmiljø og mener vi må kompensere kulturminneeierne. Vedlikehold av kulturminner og -miljø er kostbart, og Venstre ser behov for å forsterke støtteordninger til vedlikehold.

Kulturmiljø er attraksjon
Nå på sommeren er det mange av oss som har glede av å oppsøke kulturmiljø. Vi har kulturminner nær oss og vi reiser til andre slik andre kommer til oss. Kulturmiljø er attraksjon. Vi reiser på dagstur, på helgetur eller gjør det som del av ferien. Det kan være i byene like godt som på landet – ved kysten, fjordene og på fjellet. Vi har enestående kulturminner og -miljøer – store og små – som bør brukes og bevares for framtidige generasjoner. Om perspektivet er kulturmiljøet i seg selv, eller perspektivet knyttes til natur eller reiseliv, ser Venstre et like stort behov for å forsterke vedlikeholdet av kulturminner og -miljø .

Kultur, natur og miljø henger sammen
Venstre vil ha en sterkere satsing på de institusjonene og frivillige som bærer kulturminnet i Norge. For oss henger kultur, natur og miljø sammen. Skal vi lære av fortiden, må vi bevare et mangfold av kulturmiljøer som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Vi vil derfor arbeide for at eksisterende støtteordninger blir økt under Kulturminnefondet og fylkeskommunen. Vi vil arbeide for skattefradrag for vedlikeholds- og restaureringskostnader for å hjelpe eierne til å ta vare på våre felles kulturmiljøer, og styrke sanksjonsmulighetene mot bevisst ødelegging av vernede bygg og kulturmiljøer.

Pål Farstad
Fylkespolitiker (V)

Kulturminner og kulturmiljø tk.no 20.07.22