Programkomiteen i gang

Programarbeid i prosess. Her fra Kvernes 18.juni 2022, Møre og Romsdal Venstre

Programkomiteen for Møre og Romsdal Venstre er i gang med sitt arbeid. De ga en orientering til fylkesstyret i møte 15.august. Høstakademiet 3.september vil gi deltagerne en oppdatering på framdrift

Fylkesårsmøtet 2023 er det som skal vedta programmet for fylkestingsvalget, men før det går en prosess med å hente innspill, bestemme ramme for program både i form og omfang. Styret fikk komme med innspill i styremøtet 15.august, der Asgeir Bahre Hansen, leder for programkomiteen deltok. Møtet ble holdt på Teams.

Programarbeid videre vil det bli orientert om på Høstakademiet 3.september.
Innspill etter fylkessamlingen på Kvernes 18.juni er oversendt. Likeså er det kommet mange innspill fra ulike organisasjoner som er sendt både fylkets programkomite og til lokallagene.

Nominasjonsmøtet som skal avholdes 19.november blir en viktig milepæl i programprosessen.

Programkomite for fylkestingsprogram 2024-2027:

Leder: Asgeir Bahre Hansen, Kristiansund
Medlem: Monika Rishaug, Aukra
Medlem: Lena Landsverk Sande, Vanylven
Medlem: Jack Blindheim, Ålesund
Medlem: N N, Averøy

Varamedlem: Ingeborg Fagerlie Johannessen, Kristiansund
Varamedlem: Are Folkestad, Ørsta
Varamedlem: Carola Herrmann, Sykkylven

Medlem sideorganisasjon UV: har ingen organisasjon ft
Medlem sideorganisasjon VK: har ingen organisasjon i fylket ft