Uttalelse: Vi må ta vare på arbeidsplassene gjennom strømkrisen

Illustrasjon: iStock / Liv Aarberg

Styret i Rogaland Venstre vedtok tirsdag 16. august en uttalelse om at vi må ta vare på arbeidsplassene gjennom strømkrisen.

Stadig nye prisrekorder har i år blitt satt i strømregionene i sørlige Norge. Verst har det vært i vår sørlige strømregion N02. Samtidig jobber Ap/Sp-regjeringen svært sakte med å få på plass en støtteordning for utsatte bedrifter. Rogaland Venstre frykter at en rekke bedrifter nå går konkurs mens vi venter på at regjeringen får på plass en ordning.

Strømkrise er en ekstraordinær situasjon. Økningen i pris har kommet brått og det er vanskelig for mange husholdninger, bedrifter og organisasjoner å spare strøm på kort sikt. Det er kommet på plass støtteordninger for privatpersoner og landbruket. Ordningen som ble innført for frivilligheten har tillatt kommunen å gi strømstøtte til organisasjoner og lag. Denne strømstøtten er nå i de fleste kommuner brukt opp og frivilligheten står igjen på bar bakke.

Regjeringen somler med å komme med løsninger for små og store jobbskapere. Mange av de små- og mellomstore bedrifter som sliter med strømregningen er de samme som ble hardest rammet av pandemien. Rogaland Venstre mener det snarest mulig må komme på plass støtteordning for utsatte bedrifter. Det er viktig for Venstre at vi støtter opp under bedrifter som står i en vanskelig periode slik at vi tar vare på arbeidsplasser. Venstre har i Stortinget allerede siden desember 2021 foreslått strømstøtte til små og mellomstore bedrifter som er mest utsatt for høye strømpriser, men hver gang blitt nedstemt av Ap, Sp og SV.

Rogaland Venstre mener det er behov for støtteordninger som på kort sikt reduserer strømregningen, men som ikke svekker insentiver for å bygge mer fornybar energi, gjennomføre energieffektiviseringstiltak og gjøre oss i stand til å nå klimamålene. Derfor må også tiltakene for å styrke ENØK komme raskt på plass. Regjeringen kan enkelt sende en instruks til Enova om at de skal bruke penger de allerede har på ENØK-tiltak til husholdninger og bedrifter. Energieffektivisering, egen energiproduksjon og smart energistyring, er noen av de viktigste tiltakene vanlig folk kan bidra med i det grønne skifte. En kraftig satsing på ENØK-tiltak kan redusere strømforbruket med ca. 10 TWh. Dessverre somler Ap/Sp-regjeringen også med å tilrettelegge for flere ENØK-tiltak.

Rogaland Venstre vil:
• At det snarest mulig må komme på plass støtteordning for utsatte bedrifter
• Videreføre ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner
• At støtte til ENØK-tiltak må styrkes