EUB: Dette mener de lokale partiene om togstasjon på Minnesund (artikkel 15.09 2022)

I september 2022 skrev EUB at Tom Ivar Brate vil ha en ny debatt om en togstasjon på Minnesund. EUB intervjuet lokalpolitikerne fra ulike partier i Eidsvoll om hva de mener.

Dette var spørsmålene EUB stilte:

* Brate mener at Minnesund har et stort potensiale om man får på plass en togstasjon der, ser dere det?

* Mener dere at det burde komme en togstasjon på Minnesund? Hvorfor eller hvorfor ikke?

* Er det aktuelt med en togstasjon på Minnesund?

Venstres Knut Bakkehaug svarte følgende:

– Svaret er ja. Minnesund har ny skole med et fin nærmiljøanlegg og idrettsanlegg rett ved siden. Videre har Minnesund store regulerte arealet for boligbygging som ligger vestvendt med utsikt over den sørlige delen av Mjøsa og Vorma. Det foreligger videre godkjent plan for bygging av ny butikk med leiligheter over til erstatning for dagens Kiwi.

– Ja det burde vært bygget et nytt stopp for tog på Minnesund. Et togstopp ville kunne bidra til økt vekst på Minnesund og bedre utnyttelse av den infrastrukturen som ligger der. Videre ville et togstopp kunne redusere biltrafikken og avlastet parkeringen ved Eidsvoll stasjon. Det er satt av areal til perronger og parkering på Langset og det er nok mer hensiktsmessig å legge et eventuelt stopp der den nye banen nå kommer. Utfordringen er kapasiteten på jernbanenettet innover mot Oslo, men det burde kanskje vært tenkt mer kreativt på hvordan en togrute med Stopp på Minnesund kunne vært løst. Stopp på intercity eller Minnesund som endestasjon for lokaltog. Om en valgte det siste burde det i tillegg vært tenkt kreativt på om dette skulle være en forlengelse av allerede eksisterende pendel eller en ny og hvor langt denne i tilfelle skulle gå.

– Om spørsmålet stilles til Eidsvoll Venstre er svaret ja, antakelig også om du spør kommunestyret i Eidsvoll, utfordringen er at myndigheten til avgjørelsen ikke ligger der. BaneNor gir uttrykk for at det ikke bør bygges togstopp på bakgrunn av trafikkgrunnlaget. Eidsvoll Venstre har i alle lokalvalgsprogram fra 2011 pekt på behovet for bedre kollektivtransport fra områdene nord for Sundet og ønske om togstopp på Langset. Om det skal bli endring i dette er det på nasjonalt politisk nivå endringen må skje. Innspill i forbindelse med rullering av NTP fram mot våren 2024 gjennom eget parti et antakelig den beste metoden.

(EUBs artikkel på nett)