-Valg av sykehjemstomt til å skjemmes over?

Faksimile TK 28.09.22. Leserbrev Ragnhild Helseth, Faksimile

-Det vil tjene debatten om hvordan sikre en god eldrepolitikk om Grødahl gir en begrunnelse og ikke bare slenger ut sin påstand. Hvorfor mener han at vår stemmegiving om valg av tomt gir eldrepolitikk til å skjemmes av? Det spørsmålet stiller Ragnhild Helseth til leder i hovedutvalg helse, omsorg, sosial, Arne Grødahl (Ap) i dette innlegget.

Leserbrevet er publisert på tk.no 26.09. og på trykk i TK 28.09.22., og er gjengitt her:

Valg av sykehjemstomt som gir eldrepolitikk til å skjemmes av?

Arbeiderpartiets Arne Grødahl, leder av hovedutvalget for helse, omsorg, sosial, fyrer av ei bredside mot Venstre og Nordmørslista i sitt innlegg på ksu.no 21.9.22. Der hevder han at hvis vi går for løsninga som Venstre stemte for sammen med Nordmørslista i saken om valg av sykehustomt, så vil vi få en eldreomsorg å skjemmes av. Intet mindre greier han å påstå.

Det vi stemte for var kommunedirektørens innstilling pluss at Venstre fremmet et tilleggsforslag blant annet om å sikre brukerne aktivisering. Saken var oppe i hovedutvalget 8.9. og skal til sluttbehandling i bystyret 29.09.22.

Alle medlemmene i hovedutvalget har selvsagt innbyggernes beste som mål. Det vil tjene debatten om hvordan sikre en god eldrepolitikk om Grødahl gir en begrunnelse og ikke bare slenger ut sin påstand. Hvorfor mener han at vår stemmegiving om valg av tomt gir eldrepolitikk til å skjemmes av?

Det vi stemte for, er et forslag som kan gi muligheter for etablering og drift av nye sykehjemsplasser allerede fra 2027 ved å ta i bruk dagens Storhaugen helsehus som sykehjem, deretter bygge nytt på Barnehjemstomta og så frem i tid bygge nye plasser på Goma.

Dette innebærer en gradvis økning i antall sykehjemsplasser, med en løsning som sikrer at vi har penger til å drifte plassene. Men en forutsetning er at den nye skolestrukturen realiseres først. Da oppnår vi gevinsten rimeligere drift av skolebygg og derav frigjorte driftsmidler til sykehjem. Slik ble saken lagt fram av administrasjonen i møtet 8.9., og det er altså hva vi i mindretallet støttet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslo og fikk flertall i hovedutvalget for sitt forslag om at 130 sykehjemsplasser bygges på Goma, og at arbeidet startes og realiseres så raskt som mulig. Byggetrinn to lokaliseres til Frei. Isolert sett er det et fint forslag, men de to partiene Ap og Sp vil forsere bygging av sykehjem før skole, og velger da en løsning slik vi har forstått saken, som innebærer at driftsmidler mangler. Altså oppfyller de sine egne valgløfter om å bygge nye sykehjemsplasser, men kan ikke vise til hvordan de skal driftes. Er det en løsning å være stolt av? Slik må jeg få lov å spørre tilbake siden vår løsning i følge Grødahl, vil være til å skjemmes av.

For Venstre er gode forhold for elever og ansatte i skolen svært viktig å gjennomføre, slik bystyret har jobbet for og gjort vedtak om. Vi ønsker ny skolestruktur med nye skoler på Goma og i Omsundet, skolebygg som er gode å være i, og som krever mindre bruk av energi. Og dette gir altså også positiv gevinst for drift av nye sykehjemsplasser.

Samtidig er det for Venstre helt avgjørende at de tjenester som Storhaugen helsehus opprinnelig ble bygget for, beholdes og videreutvikles. Det gjelder blant annet kommunalt tilbud for rehabilitering etter sykdom og skade. Likeså må vi få til realisering av den planlagte Hverdagsmestringsenheten. Omsorgstrappa med høy kvalitet på alle trinn må ytterligere forsterkes. Det gikk Venstre til valg på, og det jobber vi for. Det innebærer også at vi må styrke tilbudet om sykehjemsplasser. Der har vi et felles mål. Så er det veien dit vi må finne beste løsning for. Tomtevalg sykehjem innebærer mer enn stedsvalg, det har også konsekvenser for helheten i de kommunale helsetjenestene, og slik også for å sikre en god eldreomsorg.

Ragnhild Helseth (V)
Medlem hovedutvalg
Helse/omsorg/sosial

Leserbrev 26.09.22 tk.no: Valg av sykehjemstomt til å skjemmes av?