Klart for Venstres landsmøte 2022 på Gardermoen

Forberedelser til Venstres landsmøte 2022. Delegasjonsmøte Møre og Romsdal Venstre, Foto: MRVenstre

Grønne og levende lokalsamfunn til lands og til vanns, er vårt motto når vi drar på Venstre sitt landsmøte. Møre og Romsdal Venstre stiller med ni delegater. Møtet avholdes på Gardermoen 14., 15. og 16.oktober.

Pressemelding 10.10.22

GRØNNE OG LEVENDE LOKALSAMFUNN TIL LANDS OG TIL VANNS

Møre og Romsdal Venstre stiller med ni delegater til Venstre sitt landsmøte som avholdes på Gardermoen 14., 15. og 16.oktober.

De ni delegatene er Ragnhild Helseth (delegasjonsleder), Pål Farstad, Håvard Urkedal, Annika Brandal, Hans Endre Sæterøy, Frank Stenløs, Lea Fabri, Britt Giske Andersen og Jack Blindheim, dernest Monica Rishaug (1.vara) og Are Folkestad (2.vara) er med delegasjonen. Lena Landsverk Sande er delegat som direktevalgt medlem av Venstres landsstyre.

Tema for Venstre sitt landsmøte 2022 er «Grønne og levende lokalsamfunn». For oss i Møre og Romsdal Venstre er det viktig å bidra i debatten med å understreke at vi jobber for grønne og levende lokalsamfunn både til lands og til vanns.

Derfor har vi foreslått en politisk uttalelse til landsmøte som særlig tar sikte på å sikre natur og miljø i havet når nye kilder for produksjon av energi gjennom havvind dominerer debatten. Våre innspill i uttalelsen «Fisk og havmiljø før havvind», vil vi sikre blir tatt inn i endelige uttalelser.

Møre og Romsdal har fremmet flere forslag til dokumentet «Grønne og levende lokalsamfunn» som skal behandles på landsmøtet. Her nevnes innspill gjeldende videregående skole, helse og demokrati i lokalsamfunnet. Delkapitlene skal diskuteres i parallellsesjoner fordelt på emner knyttet til klima og natur, utdanning, etablering nye arbeidsplasser, helse og hvordan skape levende lokalsamfunn.

Gjennom engasjement, fellesskap og debatter vil landsmøtet gi inspirasjon til arbeidet som allerede er i gang med listestilling og programarbeid frem til kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Venstres landsmøte 2022
Delegater Møre og Romsdal Venstre

1. Fylkesleder (Ragnhild Helseth, Kristiansund)
2. Pål Farstad, gruppeleder fylkestinget (Kristiansund)
3. Håvard Urkedal (Ålesund)
4. Annika Brandal (Hareid)
5. Hans Endre Sæterøy (Ålesund)
6. Frank Stenløs (Molde)
7. Lea Fabri (Smøla)
8. Britt Giske Andersen (Giske)
9.Jack Blindheim (Ålesund)

Vararepresentanter:
1.Monica Rishaug (Aukra)
2. Are Folkestad (Ørsta