Veien mot lokalvalget 2023. Viktige saker for Kragerø Venstre

Solfrid Rui Slettebakken

Hvilke saker skal Kragerø Venstre fokusere på de neste 4 årene?

(disse 4 punktene vil bli tydelige Venstre saker)

1.Det skal være trygt å bli eldre i Kragerø. Venstre vil jobbe for at kommunes eldre-bo fellesskap skal være kjent for kvalitet og kunnskaps-basert drift. Marienlyst skal være et slikt foregangs-senter.

2. Historiske Kragerø sentrum er en perle som skal ivaretas og utvikles på sine premisser. Jernbane-kaia er et historisk kulturminne. Utvikle Kragerø bysentrum mer på menneskers premisser, ikke bilens. «Allemannsretten» skal også gjelde ute i sjøen.

3. Jobbe for at Kragerø skal bli et klima og natur-vennlig samfunn.

Venstre vil ha et klima -og natur regnskap sammen med et økonomisk budsjett og regnskap.

4.Jobbe for mer lokal energiproduksjon og fornybar-prosjekter både privat og offentlig.

5. Venstre vil jobbe for et mangfoldig kulturliv! Kulturinstitusjonene våre som bibliotek, kino, idrettsarenaer, kirke o.l skal ha gode betingelser.

6. Alt starter i barnehage og skole! Venstre vil jobbe for kvalitet i barnehage og skole. Lærererne er viktigste faktor for en god skole.

 

Veien mot liste-stilling for lokalvalget 2023:
Kragerø Venstre hadde første nominasjonsmøte 26.sept. der toppkandidatene ble valg.
Johan Tønnes Løchstøer står på topp, mens Trine Jørgensen Dahll er varaordfører-kandidat.
Neste år har Johan Tønnes Løchstøer vært aktiv i lokalpolitikken i 44 år.
– Realkompetansen kan vel sies være stødig og vi kaller han «Venstre-høvdingen» i Kragerø, skriver leder i nominasjons-nemnda i partiet, Solfrid Rui Slettebakken.
Trine Jørgensen Dahll har også lang erfaring i politikken, blant annet som leder av hovedutvalg for plan- og bygg i 2 perioder og medlem i en periode. I dag representerer hun partiet på fylkestinget i Vestfold og Telemark. Hun sitter i kontrollutvalget i fylkeskommunen.
Nå jobber styret/nominasjons-nemnda med lista.
Vi har allerede flere gode kandidater som er villig til å stille, men vi ønsker flere. Skulle noen ha lyst å engasjere seg i lokalpolitikken og synes Venstre er et godt alternativ, ta kontakt med Solfrid 99421814.