Hurtigbåt Bergen-Ålesund via Stad skipstunnel

Kollasj, Ola Teigen (Kinn), Lena Landsverk Sande (Vanylven) og Gunnar Silden (Stad).
Ordførarkollegiet Ola Teigen (Kinn), Lena Landsverk Sande (Vanylven) og Gunnar Silden (Stad)., Kollasj, Møre og Romsdal Venstre

Lesarinnlegg frå Lena Landsverk Sande, ordførar i Vanylven, Gunnar Silden, ordførar i Stad og Ola Teigen, ordførar i Kinn

Viser til sak i Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal 11.11.2022 og Vestland 16.11: Hurtigbåt Bergen-Ålesund via Stad skipstunnel.

I innstillinga til fylkeskommunedirektøren er det foreslått å innstille arbeidet med etablering av ei slik rute, grunna i høge kostnadar.

Ordførarkollegiet i Kinn, Stad og Vanylven meinar:
Å etablere ei ny rute tar frå utlysing til igangsetting inntil 3 år. Det vi nå ser i hurtigbåtmarknaden er at nullutslippsbåter er mulig, teknologien på batteri er i utvikling, nye mulige fartøykonsepter er under vurdering, samt mulighet for bruk av hydrogen. Det som er helt klart er at ein hurtigbåt i dag ikkje det same som en hurtigbåt om 5 år. Det er derfor svært uheldig om ruteutviklingsarbeidet som er sett i gong vert stoppa. Vi kan ikkje risikere at den moglegheita som Stad skipstunnel gir oss, blir teke ifrå oss.

Hurtigbåten er viktig for å knyte regionane saman. I strekninga mellom Florø og Ålesund er det stort potensiale for å bygge ein sterkare bu- og arbeidsmarknad. Raskare veg til Ålesund opnar også for å nå Vigra lufthamn.

Vi ber om at arbeidet med ein gjennomgåande hurtigbåtforbindele mellom Bergen og Ålesund må holde fram. I et område med få og dårlege kollektivløysingar er hurtigbåt det naturlege framkomstmiddelet. Vi ber om at fylkeskommunen arbeider videre med finansiering og optimalisering av båtruta. Det vil også være naturlig å invitere staten til et spleiselag.

Bakgrunn:

I NTP 2022-2033 står det:

Stad skipstunnel
Med prosjektet Stad skipstunnel etableres det en ny indre seilingsled fra Måløy inn Moldefjorden og ut Kjødspollen og Vanylvsfjorden. Tunnelen vil ha en lengde på 1 700 meter og være dimensjonert for skip på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol. Bakgrunnen for prosjektet er de spesielle seilingsforholdene rundt Stadhalvøya. Stadhavet er et av de mest værutsatte og krevende langs norskekysten. Dette medfører at fartøy enten bruker svært lang tid eller venter med å passere Stad under dårlige værforhold. Ulykkesrisikoen er også høyere enn på andre kyststrekninger. Målsettingen med prosjektet er økt framkommelighet og sikkerhet for skip som passerer Stad ved å redusere ventetiden, forbedre regulariteten og redusere ulykkesrisikoen. Dette kan styrke nærskipsfarten, legge til rette for bedre transporttjenester for kystnært næringsliv og åpne for etablering av nye hurtigbåtruter i regionen.

Regjeringen er altså tydelig på at ved etablering av tunnelen er det forventet forbedring for skip mht regulariteten og redusere ulykkesrisikoen, men også at den legger til rette for å etablere nye hurtigbåtruter i regionen.

Deler av regionen har et tungt og kraftig næringsliv innenfor bl.a. skipsverft, skipsverksteder, leverandørindustri og høykompetente miljøer innen forskning og utvikling. Vi kan kort nevne Florø, Måløy, Fosnavåg, Ulsteinvik og Ålesund.

Staten er en stor pådriver for innføring av ny teknologi på fartøyer. Vi har sett tunge satsinger i Rogaland (Hjelmeland-Nesvik) og Nordland (Vestfjorden). Det er grunn til å tro at Staten også vil bidra i et nytt hurtigbåtprosjekt gjennom sine støtteordninger. Det må utfordres at det er forståelse for at støtte også gjelder oppstart av nye utslippsfrie hurtigbåtruter. Vi skal heller ikke overse intensjonen i NTP. Prosjektet vil oppfylle 5 av 5 mål for transportsektoren:

Det at det offentlige bidrar med økonomi i viktige samferdselstiltak er vanlig, det vere seg andre hurtigbåtruter langs kysten, Hurtigruten/Kystruten, NSB, Bybanen i Bergen, flyruter og bussruter i utkantene for å nevne nokre.

Med helsing

Lena Landsverk Sande, Vanylven kommune
Gunnar Silden, Stad kommune
Ola Teigen, Kinn kommune