Nominasjonskomiteens innstilling – arbeid og vektlegging

Foto: istockphoto

Nominasjonskomiteen i Bærum Venstre ble oppnevnt av styret i Bærum Venstre etter oppdrag fra årsmøtet. Den har bestått av:

  • Ole Andreas Lilloe-Olsen, leder

  • Merete Larsen Husby som representant fra styret

  • Tobias Waage Bremnes som representant fra Unge Venstre

Nominasjonskomiteen har hatt løpende dialog på ulike plattformer i tillegg til fysiske møter og møter på Teams.

De sittende folkevalgte har blitt spurt om de fortsatt stiller seg til disposisjon. I kommunestyregruppa har bare Johan Malvik sagt nei. Vi har innhentet forslag fra medlemmene etter henvendelse direkte på e-post, vi har annonsert og bedt om forslag i Budstikka, og vi har etterlyst forslag på sosiale medier.

Vi sendte en henvendelse til foreslåtte kandidater og tilbød alle som eventuelt hadde ambisjoner om å stå på de 10 øverste plassene en mulighet til å presentere seg i teams-møter 24. og 31.august.

8 personer benyttet seg av tilbudet. Presentasjonsmøtene ble annonsert på Bærum Venstres hjemmeside og Facebook-profil.

Aktuelle kandidatene har også blitt innkalt til intervjuer med komiteen. Intervjuer ble avholdt i Bærum Rådhus 26. og 28.september.

Nominasjonskomiteen har søkt å sette sammen et forslag som både sikrer kontinuiteten i kommunestyregruppa og som åpner for fornyelse. Vi har vurdert kandidatenes ulike kompetanse, politiske erfaring, nettverk og kjennskap til Bærums-samfunnet og utviste engasjement. Vi har etterstrebet en god kjønnsbalanse og har villet sette sammen et godt lag som kan utfylle hverandre og samtidig etablere en god lagånd og et godt samarbeid både internt og i møte med andre politiske miljøer.

Vi skulle gjerne hatt flere unge kandidater som har vist lyst og motivasjon, men mener allikevel at den enkeltes kompetanse, nettverk og motivasjon er viktigere og mener derfor at vi har fått satt sammen et godt forslag.

Nominasjonskomiteen har diskutert antallet kumulerte. Det er en balanse mellom å sikre den kompetansen og det laget vi ønsker å satse på, og å gi velgerne størst mulig innflytelse på sammensetningen av kommunestyret. Venstre har hatt en tradisjon for å ha få kumulerte. Vi har sjelden hatt mer enn fire. I forrige runde valgte nominasjonsmøtet å ha to.  Nominasjonskomiteen har landet på 3 som vi antar er halvparten av det vi realistisk vil kunne få inn i kommunestyret. De resterende stiller dermed i utgangspunktet likt.

Kandidater Bærum

1. Eirik Trygve BøeM1964Jar
2. Wenche SteenK1959Hosle
3. Øystein GoksøyrM1968Høvik
4. Inger Marie Fausa AasbergK1992Høvik
5. Frank RolandM1958Fornebu
6. Christine MehlingK1973Lommedalen
7. Eystein HusebyM1960Snarøya
8. Elen GjevikK1966Eiksmarka
9. Anders BergsakerM1984Stabekk
10. Hulda TronstadK1968Østerås
11. Martin SchildeM1975Slependen
12. Hanna BakkelundK2003Kolsås
13. Ole Christen ReistadM1966Bærums Verk
14. Anne Merete AndersenK1974Bekkestua
15. Svein FalckM1965Gjettum
16. Borghild TendenK1951Høvik
17. Svein KvinnslandM1966Rykkinn
18. Janne DistadK1967Kolsås
19. Jakob BronebakkM1976Slependen
20. Astrid RamnefjellK1947Jar
21. Nils WeenM1942Jar
22. Merete Larsen HusbyK1968Slependen
23. Jon Nordsjø GrasbekkM1953Rykkinn
24. Sunniva Marie Eriksen HustoftK1994Bærums Verk
25. Kaj Standal ClausenM1966Kolsås
26. Angunn EngebøK1969Kolsås
27. Sven Trygve HaabethM1977Høvik
28. Faria NoreenK1997Gjettum
29. Mads Myhr Munthe-KaasM1980Østerås
30. Elsie Snipsøyr EngerK2003Hosle
31. Hans Fredrik JacobsenM2002Bekkestua
32. Mette KaabyK1966Stabekk
33. Lars LauritzenM1955Skui
34. Toril Stærk FosseK1958Bekkestua
35. Jan Erik BreivikM1987Fornebu
36. Liv HenjumK1943Haslum
37. Stein B. JensenM1945Lommedalen
38. Karen Sofie KaardalK1960Østerås
39. Asgeir FjølstadM1959Sandvika
40. Turid Bergene DahlmanK1943Jar
41. Ola NeslandM1942Kolsås
42. Ann Brith Songe-MøllerK1948Sandvika
43. Dag Anders JørstadM1951Snarøya
44. Toril HungnesK1963Slependen
45. Bernt Stilluf KarlsenM1950Lommedalen
46. Simen Eriksen HustoftM1992Bærums Verk
47. Ingvild Merete AmbleK1963Rykkinn
48. Jens-Kristian BorganM1946Sandvika
49. Helge HveemM1941Bekkestua