Til innhold

Asker Venstre vil verne sårbar natur og kulturminner i Oslofjorden

Utenfor Asker østkyst fant et avgjørende øyeblikk i nyere norsk historie sted, og man finner ikke større naturrikdom noe annet sted i Oslofjorden. Likevel ser Kystverket på muligheten for å fjerne deler av Oscarsborg festnings undervannsmur, jeteen, slik at større skip kan passere. Venstre lokalt og sentralt tar til orde for at Kystverket skrinlegger planene, slik at sårbar natur og kulturminner får være i fred.

Et unikt kulturminne

En natt for over 80 år siden beveget flere skip seg lydløst utenfor Askers østkyst. Mannskapet hadde allerede tatt livet av en nordmann og skadet flere, og nå sto Norges hovedstad for tur. Èn mann, oberst Birger Eriksen, sørget for å stoppe nazistenes konvoi med Blücher i spissen, og ga med det kongefamilien og regjeringen forspranget de trengte for å flykte. Angrepet hadde ikke vært mulig uten jeteen, en slags mur langs sjøbunnen, oppført i årene 1874-79. Det finnes ikke maken i Norge, ifølge Store Norske Leksikon.

Den 1 500 meter lange steinmuren er et uoverkommelig hinder for større skip og tvinger større farkoster gjennom Drøbaksundet. Akkurat dette er grunnen til at Kystverket vil utrede å åpne opp deler av jeteen. Slik ønsker de å øke fremkommeligheten, samt hindre ulykker ved kødannelse i fjorden. Innretningen som hindrer fremkommelighet og som fremstår upraktisk i fredstid, er derimot en viktig del av vår beredskap og forsvar.

Et sårbart og naturrikt område

Oslofjorden Friluftsråd har dokumentert at sjeteen huser en større naturrikdom enn noe annet sted i Oslofjorden. Topografi, bunnforhold (store steiner) og strømforhold gjør området til et spesielt godt habitat for planter, fisk og hummer mm. I et eget brev til Kystverket ber Oslofjorden friluftsråd om at Kystverket ikke gjennomfører prosjektet.

Forsvarsbygg ønsker fortsatt fredning

På Stortinget har Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre, stilt spørsmål til fiskeri- og havneminister Bjørn Skjæran om jeteen. Skjæran har uttrykt full tillit til Kystverkets utredning og han har derfor ikke tenkt å stoppe den. Kystverket nevner negative miljøkonsekvenser i sin foreløpige analyse, men at det er et av flere momenter de vil ta stilling til.

Det er på tide å stanse utredningen av ny skipsled i Oslofjorden.

Jeteen er som en del av Oscarsborg festning fredet som et kulturminne. Eier er Forsvarsbygg som ikke ønsker å søke om avfredning av området. På bakgrunn av dette har Elisabeth Holter-Schøyen, gruppeleder for Asker Venstre i kommunestyret og 1. kandidat på Asker Venstres nominasjonsliste, tatt til orde for at Kystverket bør skrote videre utredning.

 

Faksimile fra Røyken og Hurums avis 10. november 2022