Herøy Venstre er igjen aktiv

Styret i Herøy Venstre des. 2022
Styret i Herøy Venstre des. 2022. Frå venstre Håkon Ragnar Hagen, Eilin Reinaas og Joakim Eiksund, Foto: Møre og Romsdal Venstre/Annika Brandal

Onsdag 7. desember er ein merkedato for Herøy Venstre. Lokallaget blei igjen stifta, etter å ha vore inaktivt i to år. No er eit nytt styre på plass, med leiar Joakim Eiksund, nestleiar Eilin Reinaas og styremedlem Håkon Ragnar Hagen. Lokallaget gjer seg klar til valkamp, med Venstreliste og god Venstrepolitikk til komande kommuneval i 2023.

Glimt frå medlemstreff på Runde med besøk av Stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland.

Det er gjort ein stor innsats frå lokale Venstremedlemmar, frå fylkesstyret ved Annika Brandal, frå fylkestingsrepresentant Pål Farstad og frå Venstre sentralt. Besøk av stortingsrepresentant Grunde Almeland tidlegare i haust ga stor inspirasjon og energi for arbeidet. Som leiar av familie- og kulturkomiteen fekk han eit viktig innblikk i aktivitetar som skjer i Herøy, og bidrog dermed også til at vi Venstrefolk i Møre og Romsdal no har fått nærare kjennskap til det som skjer i Herøy.

Frå ny-stiftelsesmøtet Herøy Venstre des. 2022
Nestleiar og leiar i Herøy Venstre saman med representantar frå fylkesstyret, Annika Brandal og Brynhild Lund Notøy.