Annika Brandal valgkampsjef for Møre og Romsdal Venstre

Annika Brandal, Foto: Annika Brandal

Vi er klar for kommune- og fylkestingsvalg 2023, og kan her meddele at Annika Brandal er tilsatt i engasjement som valgkampsjef fra og med 1.februar. Valgkamp er morsomt og samtidig arbeidsomt, ikke minst for toppkandidatene. God planlegging og samordning er viktig. Annika har allerede erfaring som valgkampsjef fra stortingsvalget 2021. Styret i Møre og Romsdal Venstre er glad for at hun er villig til å ta på seg oppgaven på nytt.

Annika vil være i 10% stilling i februar. Fra 1.mars blir det 30% stilling resten av engasjementsperioden ut september 2023. Valgkampen er i gode hender med Annika som sjef for valgkamputvalget. Det består av 1.kandidat, 2.kandidat og 3.kandidat på fylkestingslista, valgkampsjef, fylkesleder og nestleder.