Tillitsvalgte i Bodø Venstre

Årsmøtet velger styret til Bodø Venstre.
Folkevalgte velges hvert 4de år.

Styret i Bodø Venstre 2024 består av:

Leder

Nestleder

  • Heidi Holm

Kasserer

  • Janne-Merethe Bjørnsen

Styremedlemmer

Varamedlemmer
1.vara Annelin Seppola
2.vara Janne Bjørnsen
3.vara Jostein Toftebakk
4.vara Bjørg Jenssen

Revisor
Mohamed Yusuf


Bystyregruppen 2019-2023
Gruppeleder: Ida Gudding Johnsen
Bystyrerepresentanter: Lars Petter Rekkedal og Mohamed Yusuf

Bodø Venstre har fast representasjon i Formannskap, Velferdsutvalget og Flerkulturelt råd – samt vararepresentasjon i Plan- og miljøutvalget, Samfunnsutvalget, Administrasjonsutvalget og Kontrollutvalget.


Bodø Venstre sin politikk.