Tillitsvalgte i Bodø Venstre

Årsmøtet velger styret til Bodø Venstre.
Folkevalgte velges hvert 4de år.

Styret i Bodø Venstre 2021 består av:

Leder
o Mohamed Ahmed Yusuf

Politisk nestleder
o Randi Olsen

Organisatorisk nestleder
o Heidi Holm

Kasserer
o Bjørn Værnes Fiske

Styremedlemmer
o Lars Petter Rekkedal
o Eli Skintveit
o Emilie-Linnea Bronder

Unge Venstre representant
o Bjørn Værnes Fiske

Varamedlemmer
1.vara Trond Esp
2.vara Tor David Davidsen
3.vara Jostein Toftebakk
4.vara Ida G. Johnsen

Revisor
o Per Dalhaug


Bystyregruppen 2019-2023
Gruppeleder: Ida Gudding Johnsen
Bystyrerepresentant: Lars Petter Rekkedal

Bodø Venstre har fast representasjon i Formannskap, Velferdsutvalget og Flerkulturelt råd – samt vararepresentasjon i Plan- og miljøutvalget, Samfunnsutvalget, Administrasjonsutvalget og Kontrollutvalget.


Bodø Venstre sin politikk.