Innspill til Sandefjord Venstres lokalvalgprogram 2023-2027

Programkomiteen har ansvar for å sørge for at Sandefjord Venstres valgprogram et klart til valgkampen. Det er avholdt 3 møter i programkomiteen i Januar. Målet er at programmet skal være ferdig i medio mars 2023. Valgprogrammet er vårt politiske prosjekt for å ta Sandefjord framover de neste 4 årene.

Sandefjord Venstres programkomite består av

Camilla Bilstad Johannessen (Ordførerkandidat)
Peder Chr. Sunde (2. kandidat)
Fritz Henrik Frølich (3 kandidat)
Marit Zimmermann Børresen (4. kandidat)
Alexander Burmo (5. kandidat)
Tore Svenning (Politisk nestleder i lokallagsstyret)

Vi vil høre dine innspill

Da er det viktig at programmet reflekterer alle dere som er engasjert i Venstre og at det politiske prosjektet vi går til valg på er godt forankret hos medlemmene våre. Derfor inviterer vi dere til å sende innspill til førstutkastet.

Er det saker i ditt nærmiljø som burde vært en del av programmet? Finnes det problemer vi burde ha løst for Sandefjord de neste 4 årene du savner eller ville ha gjort annerledes? Da vil vi veldig gjerne ha din mening.

Førsteutkast til valgprogram kan du laste ned her:

ValgprogramSandefjord2023-2027.docx

Frist for å sende tilbakemeldinger og endringsforslag er 20.2.2023.

De kan du sende på e-post til
[email protected]

Veien videre

6. mars kommer vi til å invitere alle medlemmer til programkonferanse der det endelige programmet skal vedtas.

Vi i programkomiteen ser frem til å høre fra deg.