Venstre som drivkraft bak Statens hus

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo, Helle Frogner

I følgjeevalueringa til Statens hus pilotane er den sentrale rolla ordførar Alfred Bjørlo frå Venstre hadde for å få skipa prosjektet omtala. Delrapporten er skreve av Oxford research.

Utdrag fra rapporten:

“Stad kommune er den største kommunen i Nordfjord og er et geografisk knutepunkt i regionen og på kysten av Vestlandet. Den nye kommunen har om lag 10 000 innbyggere og består av tidligere Selje kommune og Eid kommune. Den langstrakte kommunen er i vekst, og næringslivet forventer økt verdiskaping og behov for arbeidskraft i årene som kommer. Kommunesenteret Nordfjordeid er et viktig knutepunkt for kultur og handel i en bo- og arbeidsmarkedsregion som teller rundt 50 000 innbyggere.

Stad som pilot var et tydelig politisk initiert prosjekt. Den tidligere ordføreren fra Venstre, Alfred Bjørlo, benyttet regjeringsforhandlingene som brekkstang for å få inn formuleringer i Granvolden[1]plattformen om at nye offentlige kompetansearbeidsplasser måtte lokaliseres over hele landet og at det måtte bli større grad av koordinering av flytting, nedleggelse og opprettelse av statlige arbeidsplasser.

For Bjørlo var det sentralt at staten ble bedre koordinert i distriktene og at en tydeligere statlig tilstedeværelse kunne støtte opp under lokalt og regionalt næringsliv. Slik ville det bli lettere å beholde og rekruttere kompetanse i statlige etater som allerede var lokalisert i distriktene, og legge til rette for at flere statsetater kunne ansette folk desentralisert. Det tydelige politiske engasjementet gjorde Stad til en naturlig pilotkommune da Solberg-regjeringen opprettet pilotprosjektet. Stad ble derfor som første kommune lansert som pilotkommune i juni 2020.”

Heile rapporten kan du laste ned her: Statens hus delrapport – 1559640_1_A