Tillitsvalgte i Bærum Venstre 2024

Lokallagsstyre

Leder
Inger Marie Fausa Aasberg
E-post: [email protected]

Nestleder
Christine Meling
E-post: [email protected]

Styremedlemmer
Bjørn Hansen
Eystein Husebye
Gudbrand Teigen
Merete Larsen Husby

Varamedlemmer

1. vara: Anne Merete Andersen
2. vara: Christine Fragoso
3. vara: Jacob Kreyberg

Valgkomité

Leder
Wenche Steen
E-post: [email protected]

Medlemmer
Ulrik Holm Grønneberg
Kaj Standal Clausen

Vara
Frank Roland
Alexander Lorck

Revisor

Jens-Kristian Borgan

 

Valg på årsmøtet 5. februar 2023