Få opp farta, Gjelsvik!

Ålesund Venstre

RESOLUSJON VEDTATT AV ÅLESUND VENSTRE SITT ÅRSMØTE 9. FEBRUAR 2023

Nå er det på tide at Ålesund får et svar, kommunalminister Gjelsvik. Om du ikke har skjønt det, så er du i ferd med å rive Ålesund og Haram kommuner i stykker. Regjeringa, med deg og Senterpartiet i spissen, har ført Ålesund og innbyggerne i kommunen opp i et helt unødvendig økonomisk uføre.

Dine manglende evner til å lese situasjonen og handle deretter, gjør at beskyldningene nå hagler innbyggerne imellom, partiene imellom og ikke minst innad i de enkelte partiene:
beskyldinger om manglende økonomikontroll, uriktige budskap, og vedtak med skjult agenda som gjøres på bakrommet.

Du er i ferd med å legge ditt eget partis varaordførers politiske karriere i grus fordi han må stå gang etter gang og forsvare deg uten annet enn blind tro på at du faktisk ordner saken.

Vi skriver 9.februar, tre måneder og tre dager etter at kommunen sendte søknaden om midler til oppdelingen, og i stedet for å jobbe med å bygge en god Haram kommune 2024 og Ålesund kommune 2024, må vi sette jobben på vent. Og utviklingen av dagens Ålesund kommune kan vi heller ikke få gjort noe med. For nå må vi bruke all innsats for å sikre innbyggernes og de ansattes rettigheter i Ålesund kommune i kommuneoppdelingssaken – som pr i dag ser ut til å ende i ingenting.

Ditt departements lovnad om at «vi vil dekke nødvendige, direkte delingskostnader etter søknad» uten noen form for signaler på hva dette er, gjør at ikke bare én, men to kommuner ikke aner hvordan budsjettene skal legges for 2024. Den lista over hva som er nøkternt og nødvendig burde vi ha fått for lenge siden. Om dere ikke dekker alt; hvor mye må kommunene kutte i tjenester til innbyggerne? Må Ålesund kommune utsette byggingen av Osane idrettshall og Hessa skole fordi dere ikke dekker vedtaket dere selv har gjort, og må Haram stenge èn avdeling på Brattvåg sykehjem pluss en skole av samme grunn?

Regjeringa sin behandling av Ålesund er etter Venstre sitt syn blodig urettferdig og «unfair» – enten må regjeringa sørge for at kommunen får dekket de reelle kostnadene, eller så må oppdelinga stoppes.

Få opp farta, Gjelsvik. Det du bedriver nå er en hån mot lokaldemokratiet, innbyggerne, og de ansatte i Haram og Ålesund kommuner.