Uttalelse: -Kulturskolen inn i SFO

Illustrasjon, Foto: Ragnhild Helseth

Erfaringene fra «Korps i SFO» bør legge føringer for utvikling av kulturskolen. Kristiansund Venstre ønsker at også andre deler av kulturskolen integreres i SFO. I tillegg vil vi prioritere at lavinntektsfamilier får redusert pris. Disse tiltakene er de mest effektive for å sikre at barn får muligheten til å utfolde seg som de fortjener.

Uttalelse vedtatt på Kristiansund Venstre sitt årsmøte 7.2.23:

KULTURSKOLEN MÅ INN I SFO

I Kristiansund har pilotprosjektet «Korps i SFO» vært en suksess. Prosjektet har vist hvilken betydning det har å gjøre kulturskoletilbud lettere tilgjengelig; rekruttering til korps økte markant når korpsopplæring ble flyttet inn i SFO. Det som også økte markant var barna sin mulighet til å utfolde seg, til å finne glede i musikk og samspill.

At barn skal ha mulighet til utfolde seg med musikk og andre kulturuttrykk er noe vi i Venstre ønsker å prioritere. Ikke bare er det et fritidstilbud, det er også et vesentlig bidrag til å holde liv i et mangfoldig kulturliv, og det bidrar til at barn får gode opplevelser i samspill med andre.

Erfaringene fra «Korps i SFO» bør legge føringer for utvikling av kulturskolen. Kristiansund Venstre ønsker at også andre deler av kulturskolen integreres i SFO. I tillegg vil vi prioritere at lavinntektsfamilier får redusert pris. Disse tiltakene er de mest effektive for å sikre at barn får den muligheten til å utfolde seg som de fortjener.

Uttalelsen først publisert på TK.NO 13.02.23