Kvassheim gjenvalgt som Venstre-leder

Årsmøte Eigersund Venstre
Johan Aakre

Eigersund Venstre har avholdt årsmøte og gjenvalgt Gunnar Kvassheim som leder.

Styret består for øvrig av Øyvind Misje som sekretær, Tor-Inge Rake som kasserer samt Trine Salvesen Røyneberg og Odd Egil Overskeid som styremedlemmer. Annika Hagen og Johan Aakre er varamedlemmer til styret.

Unni Fuglestad, som er nummer to på fylkestingslisten til Venstre, orienterte om aktuelle saker i fylkespolitikken. Hun viste til omlegging av fylkesveien gjennom Egersund sentrum og framtiden til Dalane videregående skole som to saker, hvor det er viktig at Venstre lokalt og på fylkesplan holder tett kontakt.

Sondre Undheim Lokøy hadde valgkampen som tema for sitt innlegg.

“Hva vet vi om Venstre-velgeren og de som kan tenke seg å stemme Venstre” var overskriften på et innlegg Gunnar Kvassheim holdt.

9. juni er det 140 år siden Egersunds samtalelag, forløperen til Eigersund Venstre, ble stiftet. Omstendighetene rundt oppstarten til det som var det første Venstre-laget I Rogaland var også tema på møtet.

Årsmøte Eigersund Venstre