Per Elling er Venstres ordførerkandidat

Hamarøy Venstres nominasjonmøte har valgt Per Elling Braseth-Ellingsen (43) til partiets ordførerkandidat. Han etterlyser arbeid med dialog og forsoning i Hamarøy kommune.

Vendla Katrin Nielsen, Mattias Harr og May Valle følger på de følgende plassene på valglisten. Nå etterlyser de alle at politisk og administrativ ledelse i kommunen går foran, og setter i gang reelle prosesser som gjør at folk kan
møtes for dialog og forsoning om veien videre for kommunen vår.

– I forbindelse med behandling av innbyggerforslaget om deling av kommunen i februar 2022, startet varaordfører en dialogrunde med mål om at innbyggere skulle bli sett og hørt. På den måten skulle politisk ledelse ta et ansvar for å legge til rette for dialog internt i kommunen. Det var et godt initiativ, sier den ferske ordførerkandidaten.

– Dessverre har det etter denne starten har det dessverre ikke vært en synlig oppfølging av problemstillingene som innbyggerinitiativet dro opp. Det er ikke godt nok, mener Braseth-Ellingsen.

Vi går inn i en valgkamp som blant annet vil bli preget av at sannhets- og forsoningskommisjonen vil legge frem sin rapport.

– Kommisjonen gransker urett som fornorskningspolitikk har hatt og fremdeles har overfor samer, kvener og norskfinner. En splittet lokalbefolkning uten møtepunkter, manglende kunnskap om hverandre, eller manglende dialog – er oppskriften på splid, negativitet og en stemning som de færreste av oss ønsker, supplerer andrekandidat Vendla Katrin Nielsen.

– Derfor må politisk og administrativ ledelse i Hamarøy kommune umiddelbart, i samarbeid med bl.a. Statsforvalteren, departementet og Sametinget, forberede en folkelig prosess hvor det etablere smøteplasser, startes dialog og arbeides på tvers i befolkningen vår, foreslår tredjekandidat Mattias Harr.

– Vi i Venstre har tro på at nye Hamarøy skal bli til gode Hamarøy. En kommune hvor folk blir sett og hørt – og hvor vi klarer å diskutere vanskelige ting på en real måte. Men det må arbeides hardt forå få dette til – og det arbeidet må startes nå, krever tidligere ordfører May Valle.

Hamarøy Venstre vil nå fremme forslag i kommunestyret om å få fortgang i dette arbeidet.