Styret i Hamarøy Venstre 2023

Leder – Per Elling Braseth-Ellingsen

Per Elling er 43 år, har fire barn, bor på Tranøy og jobber som prosjektleder på Hamsunsenteret.

1. nestleder – May Valle

2. nestleder – Vendla Katrin Nielsen

Styremedlem – Rita Fridfeldt

Styremedlem – Alvhild Dvergsdal

Styremedlem – Mattias Harr

1. vara – Kitty Aira

2. vara – Vegar Jakobsen Bæhr