Til innhold
Sammen på bygda

Om Hamarøy Venstre

Hamarøy Venstre er det liberale partiet i Hamarøy kommune. Vi har én representant i kommunestyret og fikk 6,8 % ved valget i 2019.

Leder for Hamarøy Venstre er Per Elling Braseth-Ellingsen.

Gruppeleder i kommunestyret er Miriam Paulsen.

Våre fem hovedsaker for nye Hamarøy

 • Miljø og klima

  Miljø- og klimahensyn skal gjennomsyre kommunens drift på alle nivåer

 • Helse og omsorg

  Vi vil utrede helsehus i kommunen for å gi et bedre helsetilbud til befolkningen, og bedre arbeidsforhold for våre ansatte

 • Næringsutvikling

  Vi vil ha en målrettet satsing på å skape nye arbeidsplasser i kommunen. Båt-, buss- og veitilbudet må bli bedre

 • Oppvekst

  Vi vil utrede etablering av fritidssklubb og satse på flere møteplasser for barn og unge i kommunen

 • Mangfold

  Vi ser frem til at den nye kommunen blir lulesamisk forvaltningsområde. Vi vil videreføre prosjekt Jasska og satse på forebygging og psykisk helse