Til innhold
Per Elling Braseth-Ellingsen, Vendla Katrin Nielsen, Mattias Harr og May Valle., Foto: Reidar Lerdal

Aktan sijdasimme - sammen på bygda

Om Hábmera Gårobelludahka / Hamarøy Venstre

Venstre er et liberalt parti som ble stiftet i 1884, og som har eksistert i over 100 år i Hamarøy og Tysfjord.

Vi ønsker å ta Hamarøy framover – sammen.

Vår hovedsak er å stabilisere og øke folketallet i kommunen. Det er en oppgave for oss alle å sørge for at folk trives og blir i kommunen – og at enda flere flytter til kommunen vår. Vi vil også arbeide for å bli en enda bedre forvaltningskommune for lulesamisk språk og kultur enn i dag.

Godt valg!

Våre viktigste saker

 • Blilyst og bolyst - sammen på bygda

  Vår hovedsak er å stabilisere og øke folketallet i kommunen. Det er en oppgave for oss alle å sørge for at folk trives og blir her – og at enda flere flytter til oss.

 • Kultur og idrett for alle

  Vi vil ha et levende kultur- og idrettstilbud i Hamarøy, særlig for barn og unge. For å få innbyggere til å bli - og tilflyttere til å komme - må det være lystbetont og trygt å bo i Hamarøy.

 • Varierte arbeidsplasser og god samferdsel

  Vi vil ha et variert næringsliv hvor det er mulig å skape seg en karriere eller starte egen bedrift. Dette må støttes av et bedre og billigere kollektivtilbud, og utbedring av veiene våre.

 • Solide kommunale tjenester

  Vi må bli bedre til å beholde og rekruttere kommunal arbeidskraft, til beste for innbyggerne i Hamarøy. Det gjelder særlig innenfor helse og oppvekst.

 • Natur og miljø

  Vi vil verne mer natur, tenke økologi, og gjøre det enkelt å ta miljøvennlige valg. Hamarøys innbyggere verdsetter og trenger en velfungerende natur. Det er i alles interesse å ta vare på naturområdene og sørge for at økosystemene fungerer.

 • Levende lokaldemokrati

  Vi vil satse enda sterkere på møteplasser, lokal involvering, og inkludering. Vi tror veien til mer harmoni, samarbeid og positivitet i Hamarøy går gjennom åpenhet, involvering, og opplæring rundt hvordan et lokaldemokrati kan fungere.