Tord Nygård gjenvalgt som lokallagsleder

Tord Nygård, lokallagsleder Kristiansund Venstre, Foto: Ragnhild Helseth

Kristiansund Venstre avholdt sitt årsmøte 2023 og gjenvalgte Tord Nygård som lokallagsleder. Han ble første gang valgt som leder i 2020. Det er derfor en erfaren leder som går på i valgåret 2023.

Styrets sammensetning for 2023 ser da slik ut:

Leder: Tord Nygård (gjenvalg)
Nestleder: Ragnhild Helseth (ikke på valg)
Kasserer: Asgeir Bahre Hansen (ikke på valg)
Styremedlem: Gudrun Johannessen Karlsen
Styremedlem: Tommy Holmen Jenssen
Varameldem: Øyvind Mølgåaard
Varamedlem: Pål Farstad
Varamedlem: Gerd Anne Aarset

Det ble vedtatt to politiske uttalelser:
“Kulturskolen må inn i SFO”
“Vi må tenke nytt om helsetjenester i Kristiansund”

Se egne oppslag