Kvinners helse er like mye verdt, – Likebehandling NÅ!

Venstre

Gratulerer så mye med Kvinnedagen 8. mars 2023!

Vi som bor her i Norge er heldige som bor her vi bor, og kvinner har like rettigheter som menn. Men selv om vi har like rettigheter, blir vi fortsatt ikke behandlet likt. Dette ser vi tydelig når det gjelder forskning på kvinnerelaterte sykdommer og helseplager.

Først nå har man startet opp den første forskningen på mensplager. Dette er plager som påvirker mange tusen kvinner hver eneste måned, år etter år. Man kan lese om jenter som må ta opp igjen tapt skolegang på grunn av plagene som følger med. Vi har kvinner som lever i konstante smerter på grunn av endometriose, og andre relaterte diagnoser.

Statistikken viser også at kvinner oftere rammes av psykisk uhelse. Mye av denne psykiske uhelsen henger ofte sammen med svangerskap og fødsel.

Derfor er det med det rette å stille spørsmål ved kvinners rett til likebehandling nå.

For når skal vi begynne å ta kvinners helse på alvor?

Nå er det nok! Nå må vi handle!

Disse plagene, smertene, sykdommene og helseutfordringene gir oss ikke like rettigheter som menn!

Vi kan også se at fattige kvinner er sårbare kvinner. I Norge, og her i Åsnes, ser vi en dyster statistikk vedrørende enslige og familier som lever under fattigdomsgrensen. Vi som samfunn må bli enda flinkere til å støtte opp om denne gruppen. Sørge for at de har nok verktøy for å kunne klare å skape et trygt og godt liv, for seg selv, og for resten av familien sin.

Blant annet vet vi at det med å ta vare på sin egen helse som kvinne, er dyrt; – det krever enormt med tid og ressurser.

Her bør man først og fremst gjøre HPV-vaksinen gratis og tilgjengelig for alle kvinner, i alle aldre! Det er rett og slett en skandale at man skal måtte betale mange tusen kroner for å sikre seg mot å bli rammet av kreft, når man har vaksinen så lett tilgjengelig.

Vi må fortsette kampen, om å blitt sett og hørt, og kreve handling nå! Marita K. Sollien

Marita Sollien

Lokallagsleder Åsnes Venstre