Haram Venstres kultur-, frivilligheits- og idrettspolitikk

 

Fra sentrumsdød til sentrumsglød
Sentrumsdøden i Brattvåg har blitt et tema. Spesielt etter at tunnelene ble stengt har diskusjonen om hva som skjer med kommunedelen kommet opp. Og mange er fortvilet.

 

 

Den levande kulturkommunen
Kunst og kultur er dei mest sentrale uttrykka for menneskets sameksistens. Haram har eit rikt og breitt kulturliv. Å styrkje og vidareutvikle denne breidda, samtidig som vi satsar på nokre kulturfyrtårn i kommunen, vil gjere Haram til ein betre og meir attraktiv kommune å bu i.

 

Seniorpolitikk – leve heile livet
Haram Venstre meiner at eldreomsorga må styrkast. For å skape eit meir variert tilbod innan eldreomsorga må ideelle organisasjonar og private bli ein naturleg del av det offentlege tenestetilbodet.

 

 

Haram Venstre vil ha svømmenhallen på Eidet
Vi er langt på overtid på å restaurere/bygge ny hall for svømmehall til idrett, helse og opplæring på Nordre Sunnmøre. Haram Venstre mener denne nye svømmehallen må ligge på Eidet i forbindelse med nye Eidet skole.

 

 

Haram Venstre ønsker storhall på Eidet velkommen

Sportsdirektør i Aafk, Ronny Stokke, gikk torsdag ut i Sunnmørsposten og fortalte at kapasiteten på Color Line Stadion er sprengt. Aafk spesielt og fotballen i distriktet generelt trenger flere treningsbaner. Haram Venstre mener løsningen bør ligge på Eidet.