Venstres kandidater 2023

 1. Vebjørn Strand Foshaug
 2. Roar Sivertsen
 3. Elin Helene Andersen
 4. Synne Sjøgren Sivertsen
 5. Niki Oreskóné Várhegyi
 6. Eirik Hamstad Staven
 7. Rolf Ohma Austgard
 8. Aina Knutsen
 9. Jan Kristian Vestjord
 10. Heidi Neverdal
 11. Ivar Johan Halvorsen
 12. Heidi Løkse
 13. Kristian Moldenæs
 14. Gry Iren Elvelund Nyheim
 15. Jørgen Boli Ellingsen
 16. Camilla Jakobsen Evanger
 17. Cato Hauge Fossen
 18. Marthe Frette
 19. Rune Kristiansen
 20. Julia Olsborg
 21. Roar Sollied
 22. Bodil Olsborg
 23. Magne Kleiveland
 24. Sabine Monika Lorentzen
 25. Torbjørn Løvland
 26. Sissel Tøllefsen
 27. Espen Prestbakmo
 28. Gunn Schønning Jakobsen
 29. Vidkunn Haugli