Og de nominerte er …

Foto: Gro Lagesen

Sortland Venstre går inn i valgkampen med ei helt klar målsetting om å bli representert i kommunens øverste folkevalgte organ.

Toppkandidaten, han Jørn, har tidligere vært ordfører og har lang politisk fartstid. Det har også neste på lista – ho May Synnøve. Vi har flere på lista med nærings bakgrunn, både fra lokalt og regionalt næringsliv, og vi har kandidater med solid skole kompetanse. Men det vi alle på lista har til felles, er at vi er mer enn villig til å ta i et tak for å ta Sortland videre.

Målet er klart, og kursen er satt. Dette er mannskapet som skal lose Venstreskuta gjennom valget sånn at vi kommer vel i havn:

1 Jørn Martinussen

2 May Synnøve Holm

3 Dag Erik Hovlund

4 Tove Yttervik

5 Geir Lagesen

6 Geir Emann Johnsen

7 Sissel Lagesen

8 Ketil Olsen

9 Tom Jarle Bjørkly

10 John Næss

11 Brynjulf Emil Hildal

12 Torstein-Jarl Karlsen

13 Ronny Jarl Jensen

Sortland Venstre mener at det viktigste vi kan gjøre er å svare på de utfordringene folk opplever i hverdagen, og finne reelle løsninger på reelle problem.

Vi er av den klare oppfatning at barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

Vi er like klar på at det må bli lettere å skape arbeidsplasser og vi vil derfor støtte gründere og småbedrifter. Flere på lista har næringslivserfaring og kjenner til utfordringene nærings aktører baler med.

Vi bor i en region med fantastisk natur som bl.a. har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor må vi ta vare på miljøet, og det må det være lett og billig å leve miljøvennlig.

Vi er på lag med framtida, og framtida tilhører våre barn og barnebarn. De skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag.

Sammen skal vi ta Sortland videre!