Unge på Sortland

Det er du som selv vet best hvordan du vil leve ditt eget liv.

Unge vet best hva unge er opptatt av. Sortland Venstre vil sammen med de unge skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle barn og unge.

Sortland Venstre har erfart at de unge på Sortland mener:

At vi på Sortland må lytte til de unges mening når det kommer til utvikling av kommunen.

Mange opplever dessverre at de ikke er godt nok inkludert i kommunens beslutningsprosesser, verken i sentrumsområdene eller i lokalsamfunnet generelt

I Sortland viser folkehelseprofilene lav skår på flere punkter som gjelder unge. De trives dårlig, mange flytter bort fra Sortland, og kommer ikke tilbake.

For unge i bygdene fins det ikke et godt nok kollektivtilbud slik at de kan komme seg inn til Sortland på egen hånd. Dette rammer unge som da vil være avhengig av at voksne kjører dem til fritidsaktiviteter eller for å være sammen med venner.

Utviklingen på Sortland går ikke i deres retning – de trenger gode steder å være, og mange etterlyser egnede møteplasser. Det er for lite de har bestemt, og det er enda mindre i sentrum som er deres. Det er derfor ikke vanskelig å forstå deres følelse av å bli ignorert. Sortland må bli et sted både for unge og eldre.

Sortland Venstre vil utvikle en politikk som svarer på de utfordringene som unge støter på, men da må de unge også være med på laget!

Vi skal sammen løse utfordringene.

Vi har ikke løsningene på alle utfordringene. Det er et gammelt ordtak som sier at det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. De som vokser opp i Sortland er de fremste til å kunne si noe om hva de ønsker av tilbud og aktiviteter, og hva som vil gjøre Sortland til et sted de unge ønsker å bo på.

Sortland Venstre vil lytte til de forslagene de unge kommer med, og samtidig bidra til at de blir satt ut i live. Vi vil gi dem frihet til å ta sine egne valg, fordi det er de selv som vet best hvordan de vil leve egne liv.

Kan Unge Venstre være noe for deg?

UNGE VENSTRE ER UNGDOMSORGANISASJONEN TIL VENSTRE. DE KJEMPER FOR EN GRØNNERE FREMTID MED FRIHET FOR ALLE.

Skolevalg Unge Venstre vil gi deg frihet til å ta dine egne valg, fordi det er du som selv vet best hvordan du vil leve ditt eget liv. Unge Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg, slik at vi kutter klimagassutslipp og løser klimakrisen.

Unge Venstre vil utforme skolen slik at den blir tilpasset den enkelte elev, og ikke A4-eleven. Unge Venstre mener vi må ta vare på de som faller utenfor samfunnet og som har minst. Det fordi alle er like mye verdt, og har rett til å leve verdifulle liv.

Det har noe å si hvem som styrer, både i Norge og på Sortland. Med Venstre i regjering gikk klimagassutslippene ned, Venstre innførte fritt skolevalg og gav elevene mer makt i egen hverdag. Venstre la frem en rusreform som ville redde liv og de la ned pelsdyrnæringen for godt. Det hadde aldri skjedd uten Unge Venstre.

Unge Venstre tør der andre tier, og gjennom historien har de ledet an i viktige kamper. Det har gjort Venstre til et parti som vil ha norsk EU-medlemskap, avkriminalisere cannabis, og stoppe med oljeleting. Det sies at å være liberal er å ha rett, men ti år for tidlig.

Unge Venstre er et fremtidsrettet ungdomsparti, og skjønner at oljen ikke varer evig. Unge Venstre kjemper for en grønnere fremtid, der det klimavennlige alternativet alltid er det beste, raskeste og billigste. Det gjør de fordi vi må sikre friheten til de generasjonene som kommer etter oss og skal ta over en levelig jordklode.

For å møte fremtidens utfordringer, trenges verdens beste skole. Unge Venstre vil at skolen skal handle om eleven. Derfor har Venstre lansert den største frihetsreformen i videregående noensinne, der fritt skolevalg gjøres til en elevrettighet og mange obligatoriske fag om til valgfag. De vil at du skal kunne bruke mer tid på å fordype deg i de fagene du interesserer deg for. Med Venstre er det slutt på høyresidens testregime og venstresidens A4-skole, fordi kunnskap settes i sentrum.

Venstre er det eneste partiet som alltid kjemper for frihet til hvert enkelt menneske. Venstre kjemper for et grønnere og friere samfunn. Bli med i Unge Venstre og stem Venstre i valget.

Kunne du tenke deg å bli aktiv i Unge Venstre, eller ønsker du mer informasjon om hva Unge Venstre mener eller hvilke arrangementer de arrangerer? Da er det bare å klikke seg inn på Unge Venstre. Er dette noe for deg så Bli medlem i Unge Venstre.