Til innhold

Venstre tar Norge framover

Sortland Venstre

Det sies at å være liberal er å ha rett, men ti år for tidlig. Sortland Venstre er Sortlands liberale alternativ.

Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er sentrale verdier for oss.

Vi vil føre en politikk som prioriterer kunnskap, fordi alle barn fortjener en god skole.

Vi vil føre en politikk som tar vare på miljøet, fordi miljøet handler om vår felles framtid.

Vi vil føre en politikk som satser på gründere, fordi sammen skal vi skape nye arbeidsplasser.

Sortland trenger et parti – Venstre – som fører en grønnere, rausere og mer liberal politikk, og som setter folk først.

Fokusområder

 • Skole og utdanning - 2 barneskoler i byen

  Vi vil skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Derfor satser vi på skolen.

  Vi har stor tro på at Sortland vil vokse. En kritisk suksessfaktor er 2 barneskoler i byen.

 • Miljø, klima og natur

  Vi vil skape ei grønn framtid. Derfor kutter vi utslipp.

  Vår tids viktigste politiske problemstilling er hvordan vi løser klimakrisen. Alle lokalsamfunn må bidra i klimadugnaden ved å kutte utslipp.

 • Arbeid og velferd

  Vi vil skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

  Sortlands framtid avhenger av at det skapes nye arbeidsplasser. Derfor satser vi på småbedrifter og gründere.

Nyhetssaker

Flere nyheter