Sats på grunnvarme – da sparer kommunen penger

Geir Olav Knappe Gruppeleder Namsos Venstre, Foto: Nord universitet

Strømregninga i desember var røffe saker. Den rammet reserven. Jeg må nok ta en titt på eget budsjett. For det er ikke bærekraftig – verken økonomisk eller klimamessig – å basere seg på uforutsigbar og dyr strøm. Det gjelder – i høyeste grad – også kommune-Norge, hevder gruppeleder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe.

Namsos kommune skal bygge ny barnehage. Da vi bygde barnehage sist ble framtidsrettede energiløsninger visket bort av økonomiske årsaker. Slik kan ikke en foregangskommune innen klima- og miljø opptre. Den nye barnehagen må peke framover. Å bruke strøm til oppvarming er gammeldags.

I følge Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil en god utnyttelse av grunnvarme i Norge kunne frigjøre vel 20 prosent – 33 TWh – av det totale årlige energiforbruket på omlag 140 TWh. Dette er tall en ikke kan kimse av. Det tilsvarer mer enn tre ganger så mye som dagens vindmølleparker er i stand til å produsere. Det tilsvarer også mer enn en tredjedel av forbruket vi har av fossil energi i året, og mer enn dobbelt så mye som økningen av det antatte framtidige energibehovet i Norge.

Å tro at høye strømutgifter er et forbigående fenomen er naivt, og med slik naivitet blir det ingen fortgang i bruken av grunnvarme til oppvarming. En ny barnehage med grunnvarme vil redusere strømforbruket med 70-90 prosent. Å fortsette som før er å sløse med offentlige skattekroner.

Manglende evne, kunnskap og styring på dette området kan resultere i at en overser en totalt klimanøytral energikilde. En energikilde uten forurensninger og negative naturinngrep. En kan si mye om dagens regjering, men olje- og energiminister Terje Aasland har faktisk satt ned en interdepartemental arbeidsgruppe som skal se på fjernvarme og bergvarme som en mulig lokal energiproduksjon. Bra det, men svaret har vi jo, det er bare å gi full gass!

Den nye barnehagen skal ha BREEAM-standard, det mest ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, men energiløsningene er ikke avklart. Kommunale nybygg må peke framover. Det er viktig at en tar i bruk kjent miljøteknologi som reduserer energibruken. Det blir mye billigere, og det reduserer klimaavtrykket. Grunnvarme gir varme, så kan solceller ta seg av belysningen.

Store deler av Namsos sentrum benytter seg av Statkrafts fjernvarmeanlegg. Det er heller ikke billig. I mange kommunal bygg – f.eks. i brannstasjonen – er infrastrukturen installert. Kan en se for seg å erstatte fjernvarmen med grunnvarme? Namsos kommune bør se nærmere på energibruk og driftskostnader i alle sine bygg. Det er en stor jobb, men som liten kommune er vi avhengig av å bruke skattekronene enda smartere.

Miljøløsningene gir oss den muligheten.

 

Innlegget stod i Namdalsavisa 18. januar 2023.

https://www.namdalsavisa.no/grunnvarme-spare-pang/o/5-121-1136714