Trafikksikkerheten ved Tangen bru må bedres!

Trafikksikkerheten ved Tangen bru

Enebakk Venstre har i lengre tid vært bekymret for trafikksikkerheten ved Tangen Bru, og vi er ikke fornøyd med dagens løsning med fartshumper som eneste sikkerhetstiltak. Krysset og gangfeltet ved Tangen Bru preges til tider av mye trafikk, og dagens løsning med at skolen må omdisponere egne ressurser slik at det står trafikkvakter ved gangfeltet ved skolestart og -slutt er en dårlig løsning, da disse ressursene tas vekk fra andre områder. Etter flere samtaler med elever, lærere og foreldre ved Ytre Enebakk skole har vi bedt om å få løftet saken opp i fylkesrådet i Viken via Venstres representant Solveig Schytz, som har etterspurt svar på hva som er planlagt og hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre trafikksikkerheten for skolebarn og ungdom ved Tangen Bru. Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes skriver i sitt svar den 02.03.2023 at de nå vil ta en gjennomgang av trafikksikkerheten ved Ytre Enebakk skole, og vurdere blant annet rekkverk mellom gang- og sykkelvei og kjørevei, og signalregulering av gangfelt på nytt. Enebakk Venstre forventer at dette følges opp av fylkesrådet, og at dette skjer fort. Vi kan ikke vente på at det skjer en ulykke før vi tar problemene med trafikksikkerheten rundt Tangen Bru på alvor.

Les artikkelen i Enebakk avis her:

https://www.enebakkavis.no/synes-ikke-det-er-gjort-nok-for-a-trygge-skoleveien-na-skal-nye-tiltak-vurderes/s/5-12-394249