Bli med du også. Vi trenger deg!

En glad gjeng på Stortorvet i Fredrikstad 6.8.2022, Foto: Roger H. Lohne

Snart begynner valgkampen!

Vi nærmer oss kommunevalget 2023 i Fredrikstad. Det er nå 151 dager til valgdagen 11.september, men allerede 10.august starter forhåndsstemming.

Fredrikstad trenger Venstres politikk

Uansett om det er sosialistisk eller borgerlig side som styrer. Skal vi få innflytelse må vi få valgt inn flere politikere som kan kjempe for Venstres kjernesaker. Det være seg i bystyret eller rådhuset, og for byen, miljøet, naturen, skole, barnehage, næringsliv og mye mer. Vår stemme må høres!

Vi satser på et brakvalg

Ved Stortingsvalget 2021 brukte 42.567 innbyggere i Fredrikstad sin stemmerett (dvs 73 %). Av disse ble 23.876 eller 53 % avgitt som forhåndsstemmer. Sluttresultatet for Venstre i Fredrikstad ble 1.429 stemmer eller 3,2 % oppslutning. Sammenlignet med kommunevalget i 2019 da Venstre bare fikk 549 stemmer (tilbakegang på 1,5 %) og mistet 1 bystyrerepresentant. I mellomtiden har Trond vært eneste bystyrerepresentant for Venstre. Han savner flere i bystyregruppa, og vi ønsker nå å etablere en større bygruppe fra Venstre. Nå vil vi jobbe på for å ta igjen det tapte og vinne tilbake tillit hos flere. Det håper vi du også vil være med på.

Forberedelsene starter NÅ

Vi trenger alle medlemmer til å så Venstres frøposer i nye og gamle velgere. Innhøstingen starter ved forhåndsstemming om 120 dager og innspurten varer bare i 32 dager frem til valgdagen. I mellomtiden må vi mobilisere alle til dugnadsjobbing. Vi må sikre oss gamle Venstre stemmer, og vinne oppgitte velgere hos H, AP, SV og MDG over til vår side. Her kommer ingen «gratis». Velgerne må få oss i top-of-mind, bli kjent med våre listekandidater, Venstres kampsaker og vår politikk som bedre alternativer. Først da kan vi håpe på å vinne valgstemmer.

Skal vi lykkes med valgkampen trenger vi all mulig hjelp.

Bli med du også!