Kommunevalg 2023: Her er Eidsvoll Venstres liste!

Knut og Eline leverer listen. , Foto: Lars O. Haugen

31.mars gikk fristen ut for å levere valglister til årets kommunevalg. 1.kandidat Knut Bakkehaug, 2.kandidat Lars O. Haugen og 3.kandidat Eline Bakkehaug leverte Venstres valgliste på rådhuset i Eidsvoll 30.mars.

Valglisten er innlevert med 18 navn. Knut Bakkehaug er forhåndskumulert. Kandidatenes gjennomsnittsalder er 46,5 år, og kvinneandelen er på 38,9 %. Velgerne i Eidsvoll er dermed blant velgerne i 217 kommuner som kan stemme på Venstre.

Her er listen:

1. Knut Bakkehaug, 2080 Eidsvoll (1966)
2. Lars O. Haugen, 2070 Råholt (1971)
3. Eline Bakkehaug, 2080 Eidsvoll (2004)
4. Yngve Martin Nymoen, 2070 Råholt(1978)
5. Sofie Engelschiøn, 2070Råholt (2000)
6. Finnero Bustadmo , 2080 Eidsvoll (1967)
7. Siri Eriksen , 2073 Bøn (1970)
8. Stian Gresmo, 2070 Råholt (1985)
9. Caroline Taraldsen, 2080 Eidsvoll (1998)
10. Dan Halle,2080 Eidsvoll (1971)
11. Gro Skare, 2080 Eidsvoll (1966)
12. Geir-Ove Halvorsen, 2080 Eidsvoll (1977)
13. Imants Karabeska, 2080 Eidsvoll (1969)
14. Emil Nesvoll Maana, 2080 Eidsvoll (1978)
15. Peter S. Engelschiøn, 2070 Råholt (1966)
16. Eric Heimdahl , 2070 (1966)
17. Cecilie Stranger-Thorsen, 2074 Eidsvoll Verk (1973)
18. Christine Meklenborg Nilsen, 2080 Eidsvoll (1972)

Dette er Eidsvoll Venstres fire toppkandidater

Knut Bakkehaug (57) er jurist, jobber i NAV og er bosatt på Siggerudhagan. Knut er leder i lokallaget, og representerte Venstre i kommunestyret fra 2007 til 2019. Knut har jobbet med å markere Venstre selv om partiet denne siste fireårsperioden ikke har vært representert i kommunestyret. Han har hatt spesielt fokus på manglende åpenhet og innsyn i Eidsvoll kommunes politiske prosesser. Knut er veldig tydelig på at skal lokaldemokratiet overleve må innbyggerne ha tillit til prosessene og vedtakene i folkevalgte organer. Skal innbyggere ta del i prosessene må også valgdeltagelsen i Eidsvoll opp. Den er altfor lav.

Knut er opptatt av å ta vare på dyrket mark, og at de svakest stilte skal skjermes mot kutt i de kommunale budsjettene. Han vil forvalte Venstres arv for en ny tid, og viser til de sosiale reformene som Johan Castberg og Gunnar Knudsen kjempet frem i mellomkrigstiden, og Venstres modell for Folketrygden som ble innført av Borten-regjeringen, og som Halfdan Hegtun stod i spissen for.

Lars O. Haugen (51) flyttet til Eidsvoll i 2021 fra Finnmark. Lars er bosatt på Råholt, og jobber som lærer ved Feiring videregående skole. Derfor er han naturlig nok engasjert i skolepolitikk, men har også et sterkt natur- og miljøengasjement og et hjerte for kultursektoren. Fritidsinteressene hans er friluftsliv, kulturopplevelser og løping.
Lars har sine lokalpolitiske hjertesaker klare: Flere voksne fagfolk i skolen, bedre spesialpedagogisk tilbud, flere lærlingeplasser. Han er opptatt av å støtte opp om frivilligheten og selvorganiserte aktiviteter for barn og unge. Lars nevner også temaer som stedsutvikling med fokus på gode møteplasser og tilrettelegging for mindre bilbruk, samt åpenhet og demokratisk deltakelse, og sterke bygder/lokalsamfunn.

Eline Carnation Khamma Bakkehaug (18) bor på Siggerudhagan og er elev på Eidsvoll videregående skole, på studiespesialisering vg3 ved Eidsvoll vgs med fordypning i rettslære, psykologi og politikk og menneskerettigheter. Ved siden av skolen jobber Eline innenfor salg. Hun ønsker å jobbe for utenriks tjenesten i fremtiden. Eline elsker å reise, bake og være sosial.

Som skoleelev er det ikke overraskende at Eline er opptatt av fraværsgrensen. Hun mener at den må endres, fordi den bidrar til at elever må til legen uten å ha behov for legehjelp. I tillegg at det i små fag skal svært lite til før fraværet blir for høyt. Ved fagdager vil fravær på en enkelt dag kunne utgjøre et stort fravær.

Yngve Martin Nymoen (44) bor på Råholt, har to barn, og jobber som lærer i Eidsvoll. Yngve er naturlig nok engasjert i skolen og i oppvekstmiljøet til barn og ungdom. Han er opptatt av den gode skolen, god undervisning, og trygghet for den enkelte. Han er bekymret for utviklingen som skjer blant unge i kommunen. Han har mye erfaring i arbeid med unge i og utenfor kommunen og med frivillig arbeid, og ser hva dette kan bety for unges utvikling, og holdninger til det de møter i hverdagen. De unge er vår framtid, og fortjener muligheter for allsidig utvikling og læring. Autonomi er et nøkkelord for å få mennesker til å ta gode avgjørelser, og basert på egne vurderinger, med ansvar, skal vi få unge til å ta selvstendig, ansvarsbevisste avgjørelser.

Yngve er også opptatt av å ta vare på den generasjon som har bygget vår velferd slik vi har det i dag, Yngve er opptatt av at vi må og skal ta vare på de eldre, og sørge for at de har et tilbud de fortjener. Han vil kjempe for å få økonomisk dekning til å gi et verdifullt og godt tilbud. Det er fort å fokusere på et framtidsperspektiv, men framtiden er nå.

Nominasjonsmøtet ble avholdt 16.februar