Hvordan løser man den sjette masseutryddelsen?

Bie, Foto: Annemarie Abeler

Vi må snakke mer om krisen vi befinner oss i, skriver Tobias Waage Bremnes, 2. kandidat for Asker Venstre og 4. kandidat i Akershus Venstre i Budstikka 15. april. Vi må være løsningsorienterte, og hver av en av oss kan utgjøre en forskjell.

 

Tobias Waage Bremnes

Vi står midt i en sjette masseutryddelse. På få tiår er insektenes biomasse blitt redusert med 75 prosent, og vi ligger an til å utrydde halvparten av insektartene våre innen 2050.

Tross alvoret i situasjonen så er det få som snakker om krisen som vi befinner oss i.

Det er på tide å redde våre seksbente venner, men hva kan gjøres?

Før vi kan begynne å redde insektene, så er vi nødt til å vite hvorfor vi trenger dem.

En av de viktigste oppgavene til insektene er å bryte ned dødt organisk materiale til god og næringsrik jord.

Videre er vi helt avhengig av insekter for å pollinere plantene våre. Dette er spesielt viktig for det norske landbruket der over 75prosent av matplantene våre må pollineres av insekter.

Når insektene dør, har dette katastrofale konsekvenser for plantene våre, men også for fuglene som spiser dem.

Insektdød kan resultere i en dominoeffekt som utfordrer tilgangen vår til rent vann og som truer matforsyningene våre.

Nå som vi vet hvorfor vi trenger insektene, så behøver vi å vite hva som er årsaken til at de drives mot utryddelse.

Én av grunnene er arealnedbygging, og da særlig av naturtyper som slåtteenger og kalklindeskog der insektene lever i overflod.

Videre er bruk av kjemiske plantevernmidler og klimaendringer viktige årsaker til at insektpopulasjonene går ned i foruroligende hastighet.

Det er flere enkle tiltak som kan gjøres, som å bygge insekthoteller ved å drille hull i vedkubber og pinner.

For de aller fleste av oss er det en selvfølge at vi skal ivareta naturmangfoldet og insektene våre, men hva kan vi som privatpersoner gjøre for å redde våre seksbente venner?

Det er flere enkle tiltak som kan gjøres, som å bygge insekthoteller ved å drille hull i vedkubber og pinner.

Man kan også velge å plante kløver og honningurt i hagen. Dette er essensielle planter for humler, bier og sommerfugler.

Jeg mener det er flott at frivilligheten står i bresjen for kampen for insektene, men vi må huske på at både kommunen og fylkeskommunen har forpliktelser til å ivareta naturmangfoldet.

Blant annet gjennom signering av FNs naturavtale som forplikter oss til å verne, bevare og øke mengden natur mot 2030. Dermed er det nødvendig at man arbeider målrettet for dette.

For oss i Asker Venstre er det viktig å være løsningsorienterte. I valgprogrammet vårt for 2023–2027 har vi for alvor satset på miljøet.

Noen av tiltakene vi ønsker å arbeide for, er at kommunen skal etablere og skjøtte blomsterenger på sine eiendommer samt opprette egne kolonihager.

Det er også viktig at det blir billigere og lettere å ta i bruk nyttedyr som biologisk vernemiddel istedenfor kjemiske sprøytemidler.

Vi står nå midt i en sjette masseutryddelse, og vi behøver politikere som arbeider målrettet for å ivareta det biologiske mangfoldet vårt.

Jeg er helt sikker på om biene kunne stemt, så hadde de stemt Venstre ved valget nå i september.